Změny v tarifu od 1. 1. 2018

23. 5. 2017

Od ledna čekají cestující v plzeňské MHD následující změny:

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené

Cestující pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek budou moci využít slevu na předplatné ve výši 50%.

U jednotlivého jízdného bude i nadále platit, že rodič doprovázející dítě ve věku do 6 let má nárok na zlevněné jednotlivé jízdné.


Přeprava jízdního kola

Držitelé ročního předplatného mohou od příštího roku přepravovat jízdní kolo zdarma.

Tato novinka nebude platit pro cestující, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu (osoby starší 70 let, dárci krve, apod.).

Stále platí, že se jízdní kolo může ve vozech MHD přepravovat pouze o víkendech a státních svátcích, za cenu plnocenné jízdenky. Je možné, že v budoucnu budou vybrané některé linky, na kterých bude možnost přepravy jízdního kola i ve všední dny.


Změny cen předplatného

Cena předplatného bude navýšena cca o 0,7% z dnešní úrovně ceny.

Například cena plnocenného měsíčního předplatného vzroste o 4 Kč na 452 Kč.

Kompletní ceníky platné od 1. 1. 2018 budou doplněny na naše webové stránky do konce září.


Uvedené změny v tarifu Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně schválila Rada města Plzně s účinností od 1. 1. 2018.

zpět ...