Změny v tarifu od 1. 1. 2022

25. 10. 2021

V červnu letošního roku schválila Rada města Plzně Tarif na rok 2022 pouze s jednou výraznější úpravou. Dle systému plynulé valorizace nastaveného v roce 2015 dojde také v příštím roce k mírnému navýšení ceny předplatného jízdného, a to o 3,2 %, což je číslo odpovídající inflaci za rok 2020. Cestující se tímto způsobem vyhnou skokovému zdražení, ke kterému dochází v jiných městech a mohou dopředu snadno odhadnout, jaké navýšení je čeká. Ceny předplatného pro rok 2022 naleznete v následující tabulce:

 

  základní zlevněné přenosné
365 dní (roční) 4 252 Kč 2 126 Kč 5 526 Kč
183 dnů (půlroční) 2 460 Kč 1 230 Kč 3 193 Kč
31 dnů (měsíční) 520 Kč 260 Kč 672 Kč

 

Cena jednotlivého jízdného se nemění, neboť její úprava se řídí jinými pravidly než předplatné.

zpět ...