Změny v tarifu od 1. 4. 2023

20. 3. 2023

Dne 23. 2. 2023 schválila Rada města Plzně nový tarif na území města Plzně platný od 1. 4. 2023 s několika důležitými změnami.

Senioři cestují od 65 let zdarma

Hranice pro bezplatnou přepravu seniorů byla snížena ze 70 let na 65 let.

Čím se prokazují?

Dokladem totožnosti.

Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným profilem, přičemž není nutné navštěvovat zákaznické centrum.

Vrací se již zakoupené předplatné?

Ne. Proto byl cestujícím ohlášen záměr s předstihem již v listopadu tak, aby jej mohli zohlednit při nákupu předplatného na přelomu roku.

Rozšíření skupin s nárokem na zlevněné jednotlivé jízdné

Všichni cestující, kteří mají nárok na zlevněné předplatné, budou mít od 1. 4. 2023 nárok také na zlevněné jednotlivé jízdné:

  • mládež 15 – 18 let,
  • studenti 18 – 26 let,
  • osoby na mateřské/rodičovské dovolené,
  • váleční veteráni,
  • osoby v hmotné nouzi.

Všechny stávající slevové kategorie zůstávají v platnosti.

Čím se prokazují?

Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným slevovým profilem.

Držitelé Plzeňské/Virtuální karty s ověřeným nárokem na slevu již nemusí navštěvovat zákaznické centrum.

Příklad:

Maminka, která v minulosti na zákaznickém centru předložila potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, má na Plzeňské/Virtuální kartě slevový profil aktivovaný do konce rodičovské dovolené. S tímto profilem si může pořídit zlevněné předplatné či jednotlivé jízdné.

Osoba do 65 let, která je invalidní ve III. stupni

Od 1. 4. 2023 mají nárok na zlevněné předplatné i jednotlivé jízdné všechny osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, přičemž nemusí pobírat invalidní důchod. Nárok na slevu budou tyto osoby moci prokázat vedle Plzeňské karty také potvrzením s QR kódem vydaným ČSSZ.

Osoba v hmotné nouzi

Po předložení potvrzení jim bude od 1. 4. 2023 na Plzeňskou kartu přiznána sleva až na 125 dnů od data vydání potvrzení, oproti současným 93 dnům.

zpět ...