Změny v tarifu od roku 2024

9. 10. 2023

Vážení cestující,

představujeme vám změny v tarifu jízdného pro cestování na území města Plzně (zóna P, 001), které schválila Rada města Plzně s platností od 1. 1. 2024.

Cena jednotlivého jízdného byla navýšena o 16 - 20 %, neboť od posledního navýšení v roce 2023 překročila inflace stanovenou hranici, po které dojde k automatickému navýšení ceny.

Navýšení ceny jednotlivých jízdenek o 16 – 20 %

 

základní

zlevněné

Nepřestupní (papírová)

26 Kč

13 Kč

Přestupní (30 minut)

24 Kč

12 Kč

Přestupní (60 minut)

28 Kč

14 Kč

Přestupní (3 hodiny)

50 Kč

25 Kč

Přestupní (24 hodin)

84 Kč

42 Kč

SMS jízdenka (35 minut)

28 Kč

SMS jízdenka (24 hodin)

99 Kč

Papírové nepřestupní jízdenky v hodnotě 22 Kč a 11 Kč lze s doplatkem vyměnit na Zákaznických centrech PMDP do 29. 2. 2024.

Navýšení ceny předplatných jízdenek o cca 7,5 %

základní

zlevněné

přenosné

365 dní (roční)

4 574 Kč

2 287 Kč

5 934 Kč

183 dnů (půlroční)

2 646 Kč

1 323 Kč

3 434 Kč

31 dnů (měsíční)

560 Kč

280 Kč

723 Kč

Mládež a studenti – úprava prokazování nároku na slevu

Mládež 15 – 18 let a studenti 18 - 26 let budou moci svůj nárok na zlevněné jednotlivé jízdné prokázat vedle Plzeňské karty také ISIC kartou a Žákovským průkazem. Jedná se o další významný krok ke kompletnímu sjednocení podmínek pro cestování v rámci Plzeňského kraje.

Podmínky cestování a výše slev u všech ostatních skupin cestujících, které nejsou v článku zmíněny, zůstávají beze změny.

zpět ...