Inovace

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. uvedly do života v roce 2012 Systém inovací. K čemu je inovační systém dobrý, přináší něco cestujícím?

Zatímco běžný provoz společnosti je orientován na současnost a průběžné vylepšování, inovace cílí na budoucnost, hledání příležitostí pro lepší využití stávajících zdrojů společnosti a lepší služby zákazníkům. Posláním inovačního systému je vytvořit předpoklady pro tvorbu a zavádění atraktivních inovovaných produktů a služeb, které zaujmou velké skupiny zákazníků a přinesou zcela nové hodnoty a standardy do městské veřejné dopravy i souvisejících oborů podnikání.

PMDP v uplynulém desetiletí usilovaly být v čele vývoje a inovací služeb v MHD. Důkazem je například nejúspěšnější český městský kartový systém, moderní dispečink, oblíbené webové aplikace či vysoká úroveň vozového parku. Na horizontu současné dekády vidíme další a ještě větší výzvy. Veřejná doprava musí posílit svoji konkurenceschopnost vůči individuální dopravě, lákat nové zákazníky lepšími službami a přitom snižovat svoje náklady. Tento trend je neúprosný, a proto se vedení společnosti rozhodlo zavést již zmíněný inovační systém. Jde vlastně o proces, který má usnadnit a urychlit vyhledávání a sběr námětů na inovace, jejich posouzení a posouvání do realizace, uvedení nápadu v život.

Inovační systém je otevřený i vně společnosti a rádi bychom proto oslovili nejen naše kolegy a zaměstnance, ale i širokou veřejnost, naše cestující, zákazníky a obchodní partnery. Potenciál vidíme i ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi či jednotlivými studenty. Uvítáme vaše náměty, můžete je zaslat například e-mailem na adresu pmdp-inovace@pmdp.cz . Budeme se jimi poctivě zabývat a u těch opravdu originálních spolupracovat s vámi i na jejich realizaci.
 

Formulář

PDF formulář pro váš inovační námět - vyplňte jej, vytiskněte a podepište; pak jej můžete naskenovat a poslat e-mailem, nebo klasickou poštou