Polygon Most

Naši řidiči se účastní akreditovaných kurzů efektivní a bezpečné jízdy na polygonu v Mostě. Vzdělávací aktivita je spolufinancována z prostředků projektu POVEZ II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ.