Kvalita a certifikáty

Naše společnost má certifikovaný systém managementu kvality podle normy EN ISO 9001 již od roku 2006.

V roce 2018 jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit systému managementu kvality, jehož výsledkem je udělení certifikátu podle EN ISO 9001:2015 s platností do 8. června 2021.

Certifikát je aktuálně vydán společností DNV GL pro oblast:

  • Pravidelná i nepravidelná veřejná doprava osob, výstavba a údržba drážní cesty, zavádění a provozování elektronického kartového multifunkčního systému a provozování autoškoly.

Prestižní certifikát je dokladem o způsobilosti naší společnosti poskytovat služby, které splňují požadavky zákazníků a je důkazem, že společnost má vytvořeny dostatečné organizační, technické a personální předpoklady pro poskytování kvalitních služeb.

Jsme si vědomi odpovědnosti ke svému okolí. Abychom byli schopni systematicky řídit a snižovat dopady našich činností na životní prostředí, zavedli jsme také systém environmentálního řízení dle norem EN ISO 14000 v integraci se systémem řízení kvality.

Certifikát systému řízení kvality


Politika integrovaného systému řízení

V uvedeném souboru naleznete Politiku integrovaného systému řízení (kvality a environmentu) Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Politika integrovaného systému řízení


Environmentální profil společnosti

V Environmentálním profilu PMDP jsou uvedeny přehledné a jasné údaje o nejvýznamnějších vlivech, kterými provoz naší společnosti působí na životní prostředí.

Environmentální profil společnosti

Certifikát Zelená firma