178 černých pasažérů za den. Plzeňský dopravní podnik vyhlásil amnestii

11. 2. 2015

12. 1. 2015, plzen.nejlepsi-adresa.cz

Již potřetí připravily Plzeňské městské dopravní podniky šanci k nápravě pro černé pasažéry v podobě podmíněné amnestie. Všichni provinilci, kteří 4. prosince loňského roku neměli platný jízdní doklad, měli šanci si místo pokuty zakoupit předplatné. Revizoři totiž toho dne při kontrolách rozdávali i voucher s tématikou kampaně Nemám černý svědomí.

Všichni černí pasažéři, kteří si pořídili předplatné v minimálním rozsahu na 93 dnů a následně se jím prokázali v doplatkové pokladně přepravní kontroly společně s uvedeným poukazem, zaplatili pokutu pouze ve výši 40 korun. Tato amnestie byla platná pouze patnáct kalendářních dní od záchytu.

„Amnestii jsme nabídli cestujícím bez platného jízdního dokladu již potřetí,“ říká Pavel Pokorný, vedoucí přepravní kontroly PMDP a přidává statistiky ze 4. prosince: „Tentokrát bylo uděleno celkem 178 pokut a rozdáno 126 voucherů. Amnestii poté využilo 18 cestujících.“

Plzeňské městské dopravní podniky plánují amnestii v budoucnu dále opakovat. Vnímají to jako jistý druh osvěty a šanci cestujícím, kteří se do role černého pasažéra dostali ať už výjimečně nebo opakovaně.

zpět ...