Dopraváci změnili pokuty. Možná skončí obchod s dluhy.

10. 2. 2014

15. 1. 2014, Mladá fronta DNES

K úplné změně systému sankcí za cestování bez jízdenek spějí dopravní podniky v Plzni. Od začátku ledna už platí pro černé pasažéry nové sazby pokut. Ty zvýhodňují hříšníky, kteří svůj prohřešek řeší a zaplatí brzy.
Naopak se přitvrzuje vůči černým pasažérům, kteří nejsou ochotni finanční sankci uhradit do 40 dnů.
„Snížili jsme pokuty u lidí, kteří jsou slušnější a zaplatí přímo ve voze nebo přijdou zaplatit do 15 dnů. Naopak, pokud černý pasažér do 40 dnů nezaplatí a nepřijde domluvit nějaký splátkový kalendář, sankci jsme zvýšili,“ řekl předseda představenstva dopravních podniků, náměstek hejtmana Václav Šlajs (ČSSD).
Černý pasažér do 15 let věku loni při uhrazení pokuty na místě platil 300 korun a nyní je to už jen 200 korun. Dospělí na místě platili 600 a nyní je to 500 korun. Sazby pokut zaplacených do 21 dnů jsou nyní 300 pro kategorii do 15 let a 700 pro starší. Do konce minulého roku se při uhrazení pokuty do deseti pracovních dnů platilo 400 a 800 korun.
Pokud nyní černý pasažér zaplatí do 40 dnů, stojí pokuta tisíc korun bez ohledu na věk a později už platí nová sazba 1500 korun. Do konce loňského roku bylo maximum tisíc korun.
„Cílem změn bylo udělat dostupnější úhradu pokut cestujícím, kteří nejsou pravidelnými černými pasažéry. Prodlužuje se například doba, po kterou může černý pasažér zaplatit, aniž by se vystavil riziku podání žaloby,“ sdělil generální ředitel dopravních podniků Michal Kraus. Ten potvrdil, že pro společnost je nový systém méně výhodný. Za loňský rok evidovali dopraváci 56 tisíc černých pasažérů. A další podstatná změna se v souvislosti s pokutami chystá. Vedení dopravních podniků vybírá budoucího vymahače pohledávek u černých pasažérů. Vedení společnosti přitom zvažuje i variantu, že budou pohledávky vymáhat samy dopravní podniky. Ze hry by tak vypadly advokátní kanceláře, pro které je vyřizování pohledávek lákavý obchod. Dopravní podniky v celém Česku v minulých letech čelily kritice, jak humanitární organizace Člověk v tísni, tak i soudů, za to, že prodejem pohledávek přispívají k nemravnému ožebračování sociálně slabých. Sazby za práci advokátů totiž hnaly sankce velmi rychle velmi vysoko. Z nezaplacené jízdenky za pár korun tak mohl být po pár měsících problém za několik tisíc.
Loni skončila smlouva na vymáhání pohledávek dopravních podniků s advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček & spol. Proto bylo na vymáhání pohledávek vyhlášeno výběrové řízení.

„Vyhrál pan Volopich a druhý byl Martin Zikmund. Ale oba se podíleli na zpracování zadávací dokumentace. Tak jsem výběrové řízení zrušil, protože jsem cítil, že je to střet zájmů. Vyhlásili jsme nové výběrové řízení,“ uvedl Václav Šlajs. Ten tvrdí, že ve hře jsou nyní dvě možné varianty rozhodnutí. „Bude vybrán vítěz nebo se dopravní podnik rozhodne, že si bude pohledávky vymáhat sám,“ prohlásil Šlajs. To znamená, že vedení společnosti připouští, že převezme kompletní vyřizování pohledávek, ačkoliv dosud tvrdilo, že to je pro dopravní podniky nevýhodné, protože se jim to prodraží. „Ono by nás to o něco dráž vyšlo, ale je připraven návrh opatření, aby administrativní část byla co nejméně nákladná,“ sdělil Šlajs.
Generální ředitel dopraváků uvedl, že při posuzování obou modelů vymáhání pohledávek jednoznačně vycházelo výhodnější svěřit vymáhání pohledávek soukromé firmě. „Vždy jsme ty náklady porovnávali. Rozdíl dělá miliony korun,“ konstatoval Kraus.
Šéf plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni Aleš Kavalír doufá, že dopravní podniky začnou pohledávky vyřizovat samy. „Advokátní kanceláře si nárokují několik tisíc korun navíc jen za jednoduchou formulářovou žalobu, která stojí několik minut práce. Je to práce pro maximálně středoškolsky vzdělané administrativní pracovníky. Reálné náklady na vyřízení jednoho případu mohou být maximálně stokoruny,“ uvedl Aleš Kavalír. Ten připouští, že zadat vymáhání advokátní kanceláři může být pro dopravní podniky levnější. „Ale jejich vlastníkem je město, a to by mělo zohledňovat i jiné zájmy,“ konstatoval Kavalír.

zpět ...