MHD je u Plzeňanů stále oblíbená! Auta skončila těsně na druhém místě

23. 4. 2015

15. 4. 2015, qap.cz

I když to tak nemusí na první pohled vypadat, Plzeňané stále nejčastěji k cestování po měste využívají služeb PMDP. Městská hromadná doprava vyšla vítězně z rozsáhlého průzkumu, který v loňském roce probíhal. Jeho závěry poslouží pro následnou přípravu takzvaného Plánu mobility pro Plzeň.

Průzkum probíhal v loňském roce a jeho cílem bylo zjistit, jak se Plzeňané v jeden běžný den pohybují po městě. Kam cestovali, jak dlouho, jaké prostředky využili a jak byli spokojení. Výsledky mluví jasně: téměř polovina dotázaných využívala MHD, auta se s 38 procenty respondentů umístila na druhén příčce.

"Výstupy průzkumu ukazují, že MHD je stále nejpoužívanější druh dopravy v Plzni. Její podíl přesahuje 47%, 25% cest autem Plzeňanů je kratších než 4 km, nejčastěji cestují obyvatelé Plzně a okolí do práce (31% cest) a za nákupy (23% cest), téměř 70 % Plzeňanů by nezměnilo využití auta ani kdyby pohonné hmoty stály 50kč/l, 41% lidí jezdí MHD po Plzni nyní více než jezdili před 5 lety," píše v závěrečné zprávě. Podrobné výsledky průzkumu najdete na webu www.mobilita-plzen.cz .

Obdobné plány ohledně budoucnosti mobility se zpracovávají i v dalších velkých městech jako například v Ostravě nebo Brně. "Plán udržitelné mobility Plzně bude soubor aktivit a projektů, které budou v příštích 10 letech v oblasti dopravy realizovány. Jeho cílem je zajistit udržitelný dopravní systém. Bude se zabývat všemi druhy dopravy od pěší či cyklistické, MHD až k individuální automobilové,“ říká Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald, která zajišťuje odborné vedení procesu.

Plán mobility města Plzně zpracovává Útvar koordinace evropských projektů společně s Útvarem koncepce a rozvoje, Správou veřejného statku a Plzeňskými městskými dopravními podniky.

Do příprav plánu se v současné době mohou zapojit také sami občané. Během dubna probíhá další průzkum mezi občany, který ukáže, jak jsou sami obyvatelé spokojeni s navrhovanými řešeními. Dotazník mohou Plzeňané vyplňovat až do 26. dubna právě na webu www.mobilita-plzen.cz/dotaznik .

 

zpět ...