O chystaném plánu udržitelné mobility Plzně chce město diskutovat s odbornou i laickou veřejností

8. 1. 2015

19. 12. 2014, plzen.nejlepsi-adresa.cz

Město Plzeň společně s dalšími subjekty připravuje Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP). Jde o strategický dokument, který má podpořit rozhodování o realizaci investičních a neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti. Plán je založen na spolupráci expertů, odborné veřejnosti a všech, kterým záleží na efektivním fungování všech druhů dopravy v Plzni a okolí. Proto se o něm na začátku roku 2015 začne debatovat s odbornou, ale i laickou veřejností.

„Plán udržitelné mobility má být především zpracován k uspokojení potřeb lidí a podniků a k zajištění lepší kvality života. Vychází z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace. Jednoduše řečeno, jedná se o soubor aktivit, které zkoumají všechny prvky systému ovlivňujícího městskou mobilitu, a jejich cílem je zajistit udržitelný městský dopravní systém,“ vysvětluje Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, jenž je nositelem projektu.

Vedle Útvaru koordinace evropských projektů jsou dalšími řešiteli PUMP Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Správa veřejného statku města Plzně a Plzeňské městské dopravní podniky. Odborně se na projektu podílejí společnosti Mott MacDonald CZ a Grant Thornton Advisory.

PUMP hledá shodu nad budoucím směřováním dopravy v Plzni a jejím okolí. Protože není jednoduché najít řešení, která by účinně naplnila obecné strategické cíle, jako je například zajištění dostupnosti dopravy všem, zlepšení bezpečnosti nebo snížení znečištění ovzduší, chce pracovní tým shromáždit co nejvíce objektivních podkladů a ty předložit k diskuzi. „Čeká nás hledání konsensu nad společnou vizí městské mobility výběrem vhodných opatření a jejich správného načasování,“ dodává Erich Beneš.

V současné době jsou k dispozici průzkumy mobility, matematické dopravní modely a tři možné scénáře, kterými by se Plzeň mohla ubírat v příštích letech. „Scénáře jsou pojmenovány regulativní, liberální a udržovací a s počátkem nového roku o nich budeme diskutovat na různých úrovních, s odbornou i laickou veřejností,“ upozorňuje Beneš.

Možností, jak se podílet na vytvoření strategického materiálu, je několik. V průběhu celého roku se budou konat informační setkání a workshopy s veřejností. Přes webové stránky http://mobilita-plzen.cz se může kdokoliv do tohoto projektu zapojit a získávat tak informace o dalším postupu včetně akcí, kterých se budou moci aktivně účastnit.

zpět ...