Plzeňská karta je podle studie kartou s nejvíce funkcemi v České republice

12. 11. 2014

21. 10. 2014, plzen.nejlepsi-adresa.cz

Společnost MasterCard přichází s výsledky již 7. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Studie se letos zaměřila na hodnocení systémů veřejné dopravy ve všech 14 krajích a jejich krajských městech. Plánem kraje je pokrýt systémem Integrované dopravy Plzeňska celé své území, přesto zatím zahrnuje pouze třetinu plochy. Kraj nabízí cestujícím tzv. Plzeňskou kartu, která nemá v počtu nabízených funkcí v České republice konkurenci.

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze zveřejnila výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje. Letos byl v rámci studie hodnocen systém veřejné dopravy na území všech 14 krajů a jejich krajských měst. „V České republice existuje jedenáct krajských a tři meziměstské systémy integrované veřejné dopravy, které pokrývají 70 % území. Integrují více než 200 dopravců a 49 ze 112 systémů městské hromadné dopravy, nicméně vzájemně nekompatibilní řešení jsou hrozbou pro další rozvoj a vyšší komfort ve veřejné dopravě. Projekt poukazuje mimo jiné na to, že v těchto systémech existují výrazné odlišnosti jak v hloubce integrace, tak i platebních způsobech,“ řekla Martina Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení MasterCard Europe v České republice a na Slovensku.

„Přestože bezkontaktní platební karta není jako nosič jízdních dokladů v České republice zatím nikde využita, ze zahraničí známe úspěšné projekty, kde se karta jako nosič jednotlivého (Londýn- Transport for London), ale i časového předplatného jízdného (Chicago) běžně používá. Zásadní výhodou, kterou využití bezkontaktní bankovní karty nabízí, je fakt, že banky tyto karty již dnes běžně vydávají a že se výrazně rozšiřuje i infrastruktura, která je schopná bezkontaktní platební karty akceptovat,“ dodává Kirchrathová.

Systém veřejné dopravy v Plzeňském kraji

V roce 2002 vznikla v Plzni a okolí Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) a poslední velké rozšíření proběhlo v roce 2012. Po tomto rozšíření se systém rozrostl na 194 zaintegrovaných obcí a zabírá přibližně třetinu rozlohy kraje s více než polovinou jeho obyvatel. „Do systému IDP je zapojeno 110 autobusových linek, převážná většina dopravce ČSAD autobusy Plzeň. Zapojena je také městská doprava v Plzni se svými autobusovými, tramvajovými i trolejbusovými linkami. České dráhy jsou jediným železničním dopravcem v kraji a provozují dopravu na 8 tratích a jednu městskou linku. Mimo IDP provozovalo v roce 2010 veřejnou dopravu dalších 9 dopravců,“ řekl Ing. Milan Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd VŠE a odborný asistent Katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského týmu studie MasterCard česká centra rozvoje. „Podle Plánu dopravní obslužnosti by měla být do budoucna v železniční dopravě zabezpečena návaznost spojů či navýšení rychlosti na regionálních i celostátních tratích v kraji. V neposlední řadě je v plánu dopravní obslužnosti obsažen i cíl rozšíření Integrované dopravy Plzeňska na území celého kraje,“ dodal Damborský.

V Plzeňském kraji jsou kromě hotovostní platby k dispozici platby pomocí BČK jednotlivých dopravců, SMS jízdenky či tzv. Plzeňská karta. V souvislosti se zaváděním moderních platebních prostředků došlo v Plzni již od na začátku roku 2012 k úplnému zrušení automatů na jednotlivé papírové jízdenky. Na konci roku 2013 následovalo zrušení vlastních dobíjecích terminálů, jež byly nahrazeny možností dobíjet elektronickou peněženku na Plzeňské kartě a prodlužovat či pořizovat časový kupon na BČK pomocí sítě bankomatů České spořitelny, čímž zároveň došlo k rozšíření dobíjecích míst i do obcí v regionu.

Plzeňská karta

Plzeňská karta nemá v počtu nabízených funkcí v České republice konkurenci. Může být využita jako předplacený kupon, elektronická peněženka a čtenářský průkaz či také jako karta přístupových, docházkových a stravovacích systémů. Zahrnuje i bonusový program, který nabízí slevy do restaurací, cestovních kanceláří a jiných podobných institucí. Kartu lze navíc propojit se studentskými průkazy. Od roku 2010 je možné díky společnému projektu PMDP a Telefónica O2, využít Plzeňskou kartu přímo v mobilním telefonu. Ke konci roku 2013 vydáno více než 300 tisíc karet, z nichž polovina je aktivně využívána.

zpět ...