Plzeňská karta vzala pod svá křídla karlovarskou

27. 4. 2015

24. 4. 2015, Krajské noviny

Na západě Čech došlo k prvnímu propojení cestovních průkazů mezi krajskými městy u nás. Nová čipová Karlovarská karta funguje i v Plzni a naopak ta plzeňská i v Karlových Varech. „Plzeňská i Karlovarská karta je společně provozována pod systémem Plzeňská karta. Plzeňská i Karlovarská mají vlastní vizuál, odkazující k symbolům jednotlivých měst, obě karty lze plnohodnotně použít v sesterském systému,“ říká Kateřina Fránová, vedoucí oddělení marketingu z Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.
Nyní tedy funguje tak zvané křížové dobíjení, kdy na Plzeňskou nebo Karlovarskou kartu lze nahrát jak předplatné pro Integrovanou dopravu Plzeňska (zde i elektronické peníze), tak předplatné pro MHD v Karlových Varech. Držitel karty si může předplatné pro obě „zóny“ dobít jak v Plzni, tak v Karlových Varech. „Typický příklad tedy je, že klient v Karlových Varech, který má na své kartě dobité karlovarské předplatné cestuje například do Plzně do nemocnice. Na svoji kartu si tedy již v Karlových Varech dobije buď jednodenní předplatné pro Plzeň, nebo elektronické peníze, za které si v Plzni přímo ve vozidle koupí jednorázový lístek,“ popisuje způsob využití Kateřina Fránová.


SDÍLENÍ SYSTÉMU URYCHLILO SPOJENÍ

Karlovy Vary uvažovaly o zavedení karty již v době přípravy Krajské karty v Karlovarském kraji. Poté co byla tato příprava pozastavena, dohodly se s PMDP na sdílení již osvědčeného kartového systému provozovaného v Plzni. Díky této formě spolupráce nemuselo město Karlovy Vary, respektive DPKV, od základů budovat vlastní systém a ve spolupráci s PMDP, bylo možné začít vydávat Karlovarskou kartu během několika měsíců. PMDP a DPKV sdílejí kromě kartového systému také zúčtovací systém. Tento systém zúčtovává transakce provedené s oběma kartami u DPKV a u všech dopravců Integrované dopravy Plzeňska. V pravidelných intervalech jsou tak peněžní podíly, odpovídající tržbám jednotlivých dopravců zasílány na bankovní účty dopravců. Jak říká Kateřina Fránová, nejdůležitější pro takovou spolupráci je nadšení a vize osvícených lidí. V tomto případě byl hlavním motorem primátor Karlových Varů a stejně i politická reprezentace na straně Plzně. Spolupráci bylo třeba smluvně zajistit. Dále byl realizován projekt, v jehož průběhu byla odbavovací místa v Karlových Varech a vozidla tamního dopravního podniku vybavena potřebným zařízením pro práci s kartou. Jádro systému Plzeňské karty bylo upraveno pro sdílení dvou kartových systémů v Plzni. Došlo rovněž k drobným úpravám systému Plzeňská karta. Úspěšný projekt byl podmíněn i výbornou spoluprací obou dopravních podniků, které fakticky projekt sdílené karty pro Karlovy Vary a Plzeň společně realizovaly.
Nových karet bylo ke konci března vydáno 26 tisíc. Město Karlovy Vary má do budoucna zájem, aby byla karta, podobně jako ta plzeňská, multifunkční. Stejně jako Plzeňané by ji tak její majitelé mohli využívat i jako elektronickou peněženku, průkazku do knihovny a podobně.
 

zpět ...