Propojení systémů nekomplikují jen peníze

25. 7. 2013

25. 7. 2013, Dopravní noviny, autor: Zbyněk Proška

Současným trendem ve veřejné dopravě je standardizace karetních systémů v oblasti elektronického odbavení cestujících. Jednotlivé kartové či jiné elektronické systémy zatím fungují v jednom městě, v jednom kraji či u jednoho dopravce. Přes všechny problémy s jejich propojitelností však již existují první vlaštovky, které dokazují, že všechny překážky lze postupně překonat.


HLAVNÍ RYSY SYSTÉMU MAP

* Interoperabilita cestou sdílení aplikací na kartě. Dosud bylo nutné mít na kartě aplikace různých dopravců, MAP struktura umožňuje do jediné aplikace nahrát jízdní doklady všech zúčastněných dopravců, což výrazně zkracuje a zjednodušuje odbavení (kdy například v jediné tzv. multimodální dopravní aplikaci mohou být různé jízdní doklady různých jednoznačně identifikovatelných subjektů) namísto interoperability cestou pouhého sdílení karty (kdy jsou na kartě samostatně dopravní aplikace různých subjektů), které výrazně prodlužuje a komplikuje odbavení.
* Podpora interoperability a tzv. hladké mobility (Door-to-Door Seamless Mobility) v celostátním měřítku (podpora jízdních dokladů jakéhokoli typu používaného v České republice: IDS, drážní, městská veřejná doprava). * Inteligentní SAM s dálkovou on-line i off-line aktualizací klíčů, nastavitelných parametrů, a tedy i snadnou implementací nových vlastností.
* Zaručená autenticita transakcí (transakce podepsané pomocí asymetrické kryptografie).
* Dynamická struktura dopravní aplikace s variabilní délkou i počtem jízdních dokladů, se čtením/zápisem jen minimálního objemu dat z karty a možností snadného zavádění libovolných nových dokladů.
* Řešení bezpečnosti s důrazem na důvěrnost a nemožnost zneužití systému (tj. ochrana proti „prolomení systému“ například formou podvržení cizích zařízení, karet nebo SAM; ochrana systému proti kompromitaci komunikace SAM vs. HSM).

Největší vydavatelé karet, mezi něž patří i České dráhy se svojí In-kartou, mají problém s propojitelností násobený svou působností. České dráhy jako dopravce s celorepublikovou i mezinárodní působností nejsou při současném stavu uzavřených a lokálních řešení jednotlivých partnerů schopny své systémy upravit do takového stavu, aby uměly pracovat se všemi jednotlivými kartami vydávanými například jenom v krajích. Proto se jako železniční dopravce při hledání řešení problému integrace spojily s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP).
PMDP přinesly do řešení pohled a invenci dopravce autobusového, s moderním pohledem na požadavky zákazníka. Výsledkem spolupráce je koncept Systému MAP, který splňuje nároky na propojení různých karetních systémů při zachování jejich autority.
Systém dopravní a multiaplikační karty je založen na jednotném rozhraní, otevřenosti a možné interoperabilitě všech vydavatelů a akceptantů karet. Systém maximálně podporuje interoperabilitu mezi různými subjekty a poskytuje prostředky pro příslušný centrální management. Současně ho lze využít i lokálně bez nutnosti centrální autority. Systém MAP karty je navržen jako množina administrativních pravidel, požadovaných či doporučovaných postupů, datových struktur a technologických řešení (programových bloků). Poskytuje prostředky pro komplexní pokrytí nabídky dopravních i nedopravních služeb, a to pro držitele karet, pro dopravce a další poskytovatele služeb i pro vydavatele karet. Miloš Žák, projektový manažer, České dráhy, a. s. projektový manažer, Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

zpět ...