V MHD dochází ke změně v platbě bezkontaktní bankovní kartou

13. 7. 2015

12. 7. 2015, qap.cz

Od pondělí 13. července dojde v plzeňské MHD k úpravě systému plateb jízdného pomocí bezkontaktní bankovní karty.

"Od 13. července se sníží částka předautorizovaná na účtu cestujících, která byla blokována při nákupu jízdného ve voze prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty, ze 150 Kč na 1 Kč. K této změně dochází na základě zpětné vazby zákazníků, kteří se zapojili do pilotního provozu systému odbavení pomocí bezkontaktních platebních karet," potvrdila Kateřina Fránová z PMDP.

Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek si cestující zakoupí, byla při prvním nákupu na bankovním účtu držitele karty zablokována částka ve výši 150 Kč. Nyní bude blokována pouze 1 Kč. 

Finální zúčtování, které probíhá vždy 3. den po nákupu první jízdenky, bude provedeno dle realizovaných nákupů (tj. součet ceny za zakoupené jízdenky v daném období). Poté dojde k uvolnění blokované 1 Kč.

K dnešnímu dni evidujeme v našich vozech již více než 15 tisíc realizovaných transakcí.  Pokud zohledníme fakt, že poprvé si cestující mohli zakoupit jízdenku pomocí bankovní karty 20. dubna a celý vozový park byl vybaven v polovině června, mám za to, že tento způsob odbavení byl zákazníky přijat nad naše očekávání,“ uvedl předseda představentstva PMDP Michal Kraus.

zpět ...