Zhoršení vymahatelnosti pohledávak

4. 5. 2016

Velmi zajímavý článek na téma vymahatelnosti bagatelních pohledávek vyšel 3. května na České justici.

Dotkl se i oblasti vymáhání pohledávek za černými pasažéry:

...Hrozí omezování veřejných služeb

O tom, jak se projevilo snížení advokátního tarifu u velkých institucionálních věřitelů, hovoří Milan Hrudka ze Střediska přepravní kontroly, tarifů a odbavovacích systémů Dopravního podniku Ústí nad Labem.  Podle jeho vyjádření u dopravních podniků, které byly zastoupeny při vymáhání pohledávek advokátem, došlo buď k úplnému zrušení smluvního vztahu, nebo ke změně smluvního vztahu, kdy se zvýšil finanční podíl dopravce na nákladech spojených s vymáháním pohledávek. „Například u Dopravního podniku města Ústí nad Labem byla zrušena smlouva s advokátem, který zastupoval společnost v exekučním řízení. Zrušením smlouvy musel podnik posílit personálně oddělení na vymáhání pohledávek o 1,5 zaměstnanec z důvodu vypracování návrhů na výkon rozhodnutí, podávání přihlášek do dražby, podávání přihlášek do insolvenčních řízení a vyřizování veškeré běžné korespondence s exekutorským úřadem a soudy.“ Zde je potřeba si uvědomit, pokračuje Hrudka, že ačkoliv se jedná o bagatelní pohledávky, nelze u všech návrhů používat vždy jednotné formuláře, protože každý petit je rozdílný dle počtu spojených případů za jedním dlužníkem a každý soudce má svůj styl formulování petitu. Návrh na exekuci musí být v souladu s přesným zněním petitu.
Pelikánův záměr by podle Fučíkové vedl k hromadnému krachu úřadů a destabilizaci celého systému vymáhání práva Foto: nkcr.cz

Snížení tarifu vedle růstu nákladů představuje i snížení vymahatelnosti pohledávek, přesně, jak indikují exekutoři a advokáti. U dopravních podniků, které odprodávají pohledávky, protože nemají oddělení na jejich vymáhání a jejich zřízení (personální náklady, softwarové vybavení, náklady na provoz, náklady na kolky atd.), protože by představovalo značné finanční náklady z veřejných rozpočtů obcí, se cena odprodávaných pohledávek snížila v průměru o 5 – 10 % z ceny již odprodávaných pohledávek. V době před snížením advokátního tarifu se cena odprodávaných pohledávek pohybovala maximálně na 25% z nominální ceny pohledávek.

„Veškeré kroky, které činilo nebo činí Ministerstvo spravedlnosti s cílem humanizace vymáhání bagatelních pohledávek a jejich exekucí je dle našeho názoru již za hranicí spravedlnosti a významným způsobem ohrožuje vymahatelnost práv věřitelů,“ kritizuje Hrudka. Jak dále uvádí, je třeba zde konstatovat, že důvodem vzniku dluhu za jízdu bez jízdenky je dlužníkova vědomá aktivita. Ze zkušeností dopravních podniků vyplývá, že drtivá většina dlužníků poprvé reaguje až na nařízení exekuce, a zcela ignoruje výzvy k plnění, platební rozkazy nebo rozsudky. „Pohledávky dopravních podniků jsou bohužel vždy dávány na roveň s pohledávkami bank, úvěrových společností, telekomunikací, energetických společnosti atd., tzn. komerčních subjektů, které mohou samy rozhodnout, komu své služby mohou poskytnout.“ Rozdíl mezi nimi a městskou hromadnou dopravou je ten, že je to služba veřejnosti a na její provoz je poskytována kompenzace z veřejných rozpočtů obcí. „Pokud se budou zvyšovat náklady na vymáhání pohledávek a nadále se bude snižovat vymahatelnost pohledávek, bude to mít negativní dopad do veřejných rozpočtů obcí, případně do zvýšení jízdného či na omezení poskytovaných služeb. Proto např. v Německu je jízda bez platného jízdního dokladu posuzována jako trestný čin, neboť dochází ke krácení tzv. veřejných peněz,“ uzavírá Hrudka.
 

Celý článek je ke stažení zde.

zpět ...