Kvalita

Naší snahou je poskytovat kvalitní služby, které splní požadavky zákazníků i objednatele. Řídíme se zásadami systému managementu kvality, nastavené standardy kontrolujeme a neustále hledáme možnosti ke zkvalitňování služeb i optimalizaci vnitřních procesů, sledujeme trendy a snažíme se dále zlepšovat.Inovace

Zatímco běžný provoz společnosti je orientován na současnost a průběžné vylepšování, inovace cílí na budoucnost, hledání příležitostí pro lepší využití stávajících zdrojů společnosti a lepší služby zákazníkům.

Při vývoji a inovacích služeb v MHD se snažíme být v čele, výsledkem je například moderní odbavovací systém a dispečink, nové vozovny či vysoká úroveň vozového parku a informovanosti cestujících. Projekt „realizace zelených střech v rámci rekonstrukce a modernizace tramvajové vozovny v Plzni“ byl v roce 2021 certifikován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR certifikátem kvality Smart City. A další výzvy nás čekají.

Ve společnosti je zaveden inovační systém, který umožňuje efektivní sběr námětů, jejich posouzení a realizaci. Rádi bychom proto oslovili nejen naše kolegy a zaměstnance, ale i širokou veřejnost, naše cestující, zákazníky a obchodní partnery.

Uvítáme Vaše náměty, můžete je zaslat e-mailem na adresu pmdp-inovace@pmdp.cz. Budeme se jimi poctivě zabývat a u těch opravdu originálních s Vámi spolupracovat i na jejich realizaci.Partnerství a členství

V rámci zlepšování, sledování trendů a optimalizace stávajících procesů rozvíjíme vztahy a budujeme strategická partnerství.

"MHD umíme na vysoké úrovni, ale máme se pořád co učit", říká kolega Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA, který v současnosti vede Trolejbusovou komisi Mezinárodní asociace veřejné dopravy - Trolleybus Committee UITP. 

UITP_With_baseline_CMYK

Inspiraci, nové nápady i podporu hledáme i v dalších významných odborných uskupeních, jimiž jsme aktivními členy, například:

Abychom i my přispěli ke sdílení nápadů a hledání nových cest, kterými se při zajišťování dopravy ubírat, pořádáme pravidelně mezinárodní konferenci “Chytrá a zdravá doprava ve městech“.

Chytrá a zdravá doprava ve městechEtický kodex a vnitřní oznamovací systém

Klademe důraz na dodržování obecně uznávaných etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů s cestujícími a obchodními partnery a zdržování se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snižování vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti a důsledné předcházení páchání trestné činnosti.

Souhrn těchto pravidel popsalo vedení PMDP v Etickém kodexu, který by měl být vodítkem při rozhodování našich zaměstnanců a při přijímání morální zodpovědnosti za jejich jednání.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) byl ve společnosti zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), a to zejména za účelem ochrany oznamovatelů a dalších osob při podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání před možnými odvetnými opatřeními ze stany povinného subjektu.Společenská odpovědnost

Jsme si vědomi odpovědnosti ke svému okolí, i nad rámec námi provozovaných služeb. Naši zaměstnanci pravidelně podporují charitativní projekty a subjekty, například:Ochrana životního prostředí

Systematicky řídíme a snižujeme dopady našich činností na životní prostředí, v souladu se zásadami systému environmentálního managementu. Nejvýznamnější vlivy na životní prostředí jsou shrnuty v Environmentálním profilu.

Dále jsme zapojeni v projektu Zelená firma a ve sdružení Zelené město, jehož cílem je zlepšit život Plzeňanů.

zelenemesto-logo

„Chceme Plzeň (z)dravou, čistou, přátelskou a příjemnou pro život.“