Etický kodex

Účelem Etického kodexu je dodržování obecně uznávaných etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů s cestujícími a obchodními partnery a zdržování se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snižování vzniku rizik trestní odpovědnosti PMDP, a.s., a důsledné předcházení páchání trestné činnosti.

Etický kodex představuje souhrn pravidel chování, která si PMDP, a.s., stanovila a jejichž plnění očekává. Pro každého by měl být vodítkem při jeho rozhodování a při přijímání morální odpovědnosti za své jednání.

Etický kodex PMDP