Představenstvo společnosti

Předsedkyně představenstva: doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Místopředseda představenstva: Jan Marek

Členové představenstva:

Ing. Jan Michálek

Jiří Novák

Ing. Jiří Ptáček, MBA

Michael Sinkule


Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady: JUDr. Miloslav Maštera

Místopředseda dozorčí rady: Jakub Čorňák

Členové dozorčí rady:

Petra Chmelířová

Ing. Bc. Tomáš Kotora

Tomáš Mráz, Dis

Radek Novák

Robert Pašek

Lucie Procházková

Ing. Benedikt Spilka


Vedení společnosti

Generální ředitel: Ing. Jiří Ptáček, MBA

Dopravně provozní ředitel: Ing. Miroslav Macháň

Technický ředitel: Filip Švec, MBA

Řízením ekonomického úseku je pověřen Mgr. Jan Schejbal.


Výbor pro audit

Ing. Josef Nocar

Ing. Ivana Pechmannová

Ing. Jiří Horák