Správa společnosti

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva: Mgr. Roman Zarzycký

Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Šneberger

Členové představenstva:

Libor Kojzar

Mgr. Michal Kraus, MSc

Ing. Václav Lacyk

Jan Marek

 

Dozorčí rada společnosti

Předsedkyně dozorčí rady: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová

Místopředseda dozorčí rady: JUDr. Miloslav Maštera

Členové dozorčí rady:

Petra Chmelířová

Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Tomáš Mráz, Dis

Robert Pašek

Ing. Stanislav Šec

Bc. Martin Vít, MPA

Mgr. David Zrostlík

 

Vedení společnosti

Dopravně provozní ředitel - pověřený vedením společnosti:

Ing. Jiří Ptáček, MBA

Ekonomický ředitel: Ing. Miroslav Kočica, MSc

Ředitel úseku Plzeňská karta: Ing. Radomír Kozler

Ředitel úseku Drážní cesty: Josef Vracovský

 

Výbor pro audit

Ing. Ivana Pechmannová

Ing. Josef Nocar

Ing. Václav Zikmund