Správa společnosti

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva: Mgr. Roman Zarzycký

Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Šneberger

Členové představenstva:

Libor Kojzar

Ing. Václav Lacyk

Jan Marek

Ing. Jiří Ptáček, MBA

 

Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady: Michal Šašek

Místopředseda dozorčí rady: JUDr. Miloslav Maštera

Členové dozorčí rady:

Petra Chmelířová

Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Tomáš Mráz, Dis

Robert Pašek

Ing. Stanislav Šec

Mgr. David Zrostlík

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

 

Vedení společnosti

Generální ředitel: Ing. Jiří Ptáček, MBA

Ekonomický ředitel: Ing. Miroslav Kočica, MSc

Dopravně provozní ředitel: Ing. Miroslav Macháň

Technický ředitel: Filip Švec

 

 

Výbor pro audit

Ing. Josef Nocar

Ing. Ivana Pechmannová

Ing. Jiří Horák