Program Antivirus

15. 6. 2021

up_logo_zakladni_cmyk_jpg

 

 

 

Dne 7. 5. 2020 byla uzavřena Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. PMA-CO-4019570/2020 uzavřená mezi Českou republikou prostřednictvím organizační jednotky Úřadu práce České republiky a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s.

Příspěvek se poskytuje za účelem částečné úhrady nákladů na náhrady mezd náležejících zaměstnancům zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 , a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této dohodě. Zaměstnavatel se zavazuje v období uvedeném v čl. IV bod 2 této dohody vyplácet všem svým zaměstnancům nebo celé příslušné části svých zaměstnanců náhradu mzdy v souladu s režimy uvedenými v článku III. této dohody, dle kterých bude čerpat příspěvek.

Do konce května 2021 byl vyplacen PMDP, a.s. příspěvek ve výši 767 tis. Kč.

zpět ...