Projekt IROP - Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021

10. 2. 2022

eu logo

V návaznosti na předchozí informaci k dotačnímu projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016887 Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021 byl od října 2021 další jeho průběh následující:

Dne 7. 10. 2021 byla podána žádost o dotaci. Dne 10. 11. 2021 došlo k dodání a k fyzickému převzetí dvou nových vozů evidenční čísla 597 a 600 za cenu 24 758 000 Kč bez DPH. Oba trolejbusy byly převzaty bez závad a zařazeny do běžného provozu MHD od 15. 11. 2021. Do konce ledna již najezdily na pravidelných linkách veřejné dopravy v Plzni dohromady 30 780 km (e.č. 497 = 16 342 km a e.č. 600 = 14 438 km). Dne 3. 12. 2021 byla žádost o dotaci schválena řídícím orgánem, přičemž dotace dosáhne výše18 857 794 Kč tzn. přes 76 % pořizovací ceny. Dne 27. 1. 2022 byl ze strany IROP vydán k projektu právní akt a do dvaceti pracovních dnů bude podána ze strany PMDP, a.s., žádost o platbu dotace.

TB 597 (1)
TB 597 (5)
TB 600 (3)
TB 600 (4)

zpět ...