Projekt IROP „Nákup obousměrných velkokapacitních tramvají pro MHD v Plzni 2025

8. 12. 2023

logo EU

Cílem projektu "Nákup obousměrných velkokapacitních tramvají pro MHD v Plzni 2025" je zajištění provozu pořízených vozidla při plnění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v parametrech určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Dosažení cíle projektu bude zajištěno nákupem 5 ks bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě – tramvají.

Nákup vozidel pro veřejnou dopravu bude realizován jako součást obnovy vozového parku žadatele nahrazením stávajících vozidel. Projektem dojde k obnově vozového parku za podpory Evropské unie, jejíž příspěvek by měl dosáhnout částky 210 mil. Kč.

Dle akutálního předpokladu ze strany dodavatele budou tramvaje dodány již do konce roku 2024.

zpět ...