Projekty s dotační podporou
18.7. 2019

Projekt INTERREG EfficienCE

EfficienCE je projekt spolupráce financovaný z programu Interreg Střední Evropa , jehož záměrem je snížit uhlíkovou stopu v tomto regionu. Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které se mohou stát základem služeb nízkouh ... číst více


16.1. 2019

Nákup elektromobilů

     Veřejná doprava v Plzni patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě - dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami. Plzeňské městské d ... číst více
24.7. 2012

Inteligentní zastávky

Stručný popis projektu Projekt „Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ je III. etapou série projektových záměrů „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni“ a plynule navazuje na předchozí úspěšný projekt "Dynamick ... číst více30.5. 2010

Dynamický dispečink

Stručný popis projektu Projekt „Dynamický dispečink“, který je I. etapou série projektových záměrů „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni“, představuje nový dispečerský systém pro sledování, řízení a vyhodnocování veřejné dop ... číst více