Projekt INTERREG EfficienCE

logo interreg

EfficienCE je projekt spolupráce financovaný z programu Interreg Střední Evropa, jehož záměrem je snížit uhlíkovou stopu v tomto regionu. Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které se mohou stát základem služeb nízkouhlíkové mobility. Veřejnou dopravu ve středoevropském regionu využívá více než 63 % dojíždějících. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na infrastruktuře veřejné dopravy tak mohou mít obzvláště velký dopad na snižování emisí CO2.

Projekt naplňuje vytčený cíl tím, že orgánům místní správy, organizátorům a provozovatelům veřejné dopravy poskytuje pomoc s přípravou plánovacích a finančních strategií a akčních plánů, realizací pilotních opatření a vytvářením nástrojů a školení, jejichž účelem je plánovat a provozovat nízkouhlíkovou infrastrukturu a předávat znalosti a osvědčené postupy v oblasti opatření ke zvyšování energetické účinnosti napříč regiony střední Evropy.

Dvanáct partnerů, včetně sedmi organizátorů/podniků veřejné dopravy ze sedmi zemí, spolupracuje po dobu tří let s cílem prozkoumat nevyužitý potenciál v tomto odvětví a přispět k naplnění cílů uvedených v Bílé knize EU, tj. snížit emise z dopravy do roku 2050 o 60 % a snížit na polovinu míru využití 'konvenčně poháněných' automobilů v městské dopravě do roku 2030.

Projekt je podporován programem Interreg Střední Evropa, financovaným z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt v číslech

  • 12 partnerů
  • 7 zemí
  • rozpočet 2,4 milionu EUR
  • financování 2,0 milionu EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
  • 29 výstupů
  • doba trvání projektu: 1.4.2019 - 31.3.2022

Partneři projektu

Chcete-li získat další informace o projektu, navštivte internetové stránky projektu nebo sledujte aktuality na platformách Facebook, LinkedIn nebo Twitter.


17. 5. 2023 – připsána poslední úhrada dotace ve výši 837 401,42 Kč (36 397,68 EUR). Celková výše získané dotace činí 2 732 550,55 Kč (113 597,12 EUR).

Projekt zatím nebyl ukončen hlavním partnerem projektu.