Projekt IROP – Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2020

eu logo

Dne 1. 9. 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 50 (číslo výzvy nositele ITI 46) k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP); specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Tato výzva podporuje mimo jiné i aktivity v nákupu bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Uvedený dotační program umožňuje podání žádosti o dotaci na nákupy bezemisních a nízkoemisních vozidel realizované od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023.

Řídící výbor ITI plzeňské metropolitní oblasti schválil 20. 11. 2019 projektový záměr Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2020. PMDP, a.s. proto v současné době připravují podání žádosti o podporu na spolufinancování z této výzvy na nákup 2 ks nových 12metrových nízkopodlažních (bezbariérových) trolejbusů bez alternativního zdroje energie. Přepokládaná požadovaná dotace poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj by mohla dosáhnout 70 % z pořizovací ceny 24, 8 mil. Kč. Část dodávky v počtu 19 ks trolejbusů, na kterou PMDP, a.s., rovněž čerpaly dotaci, byla již realizována mezi roky 2016 a 2018.

Nově zakoupené trolejbusy budou sloužit k obnově stávajícího vozového parku. V současné době jezdí po ulicích města Plzně už jen 5 trolejbusů starších 15 let.


V srpnu 2023 podána Zpráva o udržitelnosti projektu č. 3.

Konec doby udržitelnosti projektu je 25. 7. 2025.