logo EU

Cílem projektu "Nákup městských trolejbusů s trakčními bateriemi pro MHD v Plzni v letech 2023-2027" je zajištění provozu pořízených vozidla při plnění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v parametrech určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Dosažení cíle projektu bude zajištěno nákupem 18 ks bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě – trolejbusů.

Nákup vozidel pro veřejnou dopravu bude realizován jako součást obnovy vozového parku žadatele nahrazením stávajících vozidel. Projektem dojde k obnově vozového parku za podpory Evropské unie, jejíž příspěvek by měl dosáhnout částky 210 mil. Kč.

První 2 ks trolejbusů byly převzaty 18. 12. 2023.