Strategie společnosti

MOTTO

Potřeby veřejnosti se mění a my se měníme s nimi.


MISE 

Podporujeme růst města řešením potřeb každodenní mobility.


VIZE 

Jsme přirozenou a chytrou součástí každé Vaší cesty.


PMDP, a.s.,  přijala novou strategii „Ekologická, chytrá a atraktivní MHD v Plzni!“, ve které došlo k nastavení cílů a směrů vývoje společnosti na období 2021 – 2024. Pro naplnění pěti základních hodnot se vedení společnosti zavázalo rozvíjet následující klíčové způsobilosti:

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Provozujeme komfortní vozový park, naším cílem je rychlost, přesnost, maximální bezpečnost, jednoduchý a dostupný systém odbavení, dostupnost služeb a individuální přístup ke specializovaným zakázkám.

DŮRAZ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Provozujeme ekologickou trakci, snižujeme spotřeby energií, jsme schopni identifikace potřeb komunity.

TÝM PMDP

Vybíráme kvalitní zaměstnance, usilujeme o vysokou firemní kulturu a budujeme motivační systém odměňování.

TRADICE A PARTNERSTVÍ

Rozvíjíme vztahy a budujeme strategická partnerství, uchováváme tradice.

KOMUNIKACE

Poskytujeme svým zaměstnancům, akcionáři a veřejnosti veškeré potřebné informace a využíváme k tomu vhodné komunikační kanály.

 

V Plzni dne 4. 1. 2021