Strategie společnosti

Naším cílem, jemuž je podřízeno veškeré úsilí všech našich zaměstnanců, je nejen uspokojit všechny zákazníky, ale také si jejich důvěru udržet a své služby neustále zlepšovat.


MISE PMDP, a.s.

Provozujeme a řídíme MHD na špičkové úrovni ve srovnání s jinými provozovateli a současně se chováme jako proaktivní podnikatelský subjekt.


VIZE PMDP, a.s.

Chceme být základním stavebním kamenem moderního dopravního systému Plzně a okolí.


PMDP a.s.,  přijala strategii „PMDP - aktivní partner 2021“, ve které došlo k nastavení nových cílů a směrů vývoje společnosti na další období. Pro naplnění vyznávaných hodnot se vedení společnosti zavázalo budovat následující klíčové způsobilosti:

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Provozujeme komfortní vozový park, naším cílem je rychlost, přesnost, maximální bezpečnost, jednoduchý a dostupný systém odbavení, dostupnost služeb a individuální přístup ke specializovaným zakázkám.

DŮRAZ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Provozujeme ekologickou trakci, snižujeme spotřeby energií, jsme schopni identifikace potřeb komunity.

TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Uplatňujeme procesní řízení a inovace, selektivní projektové řízení, profesionální přístup a systémové řízení rizik.

TÝM PMDP

Vybíráme kvalitní zaměstnance, usilujeme o vysokou firemní kulturu a budujeme motivační systém odměňování.

TRADICE A PARTNERSTVÍ

Rozvíjíme vztahy a budujeme strategická partnerství, uchováváme tradice.

 

V Plzni dne 1. 1. 2017