Odbavení držitelů průkazů ZTP a ZTP/P ve vozech PMDP

13. 11. 2012Na základě dotazu položeného organizací STP v ČR „Vozíčkáři Plzeňska“ bychom rádi touto cestou informovali držitele průkazek ZTP a ZTP/P o tarifních podmínkách přepravy těchto osob.

Ve všech vozech PMDP, a.s. a ve všech zónách (zóna 001 Plzeň i všech vnějších, do kterých zajíždí vozidla PMDP) platí pro držitele zmiňovaných průkazů nárok na bezplatnou přepravu.

Tarifní zásady pro vnější zóny Tarifní zásady pro vnější zóny
 

 

zpět ...