8. 11. 2013

V roce 2010 vyšla studie, kterou nechala EU zpracovat od PricewaterhouseCoopers o omezení přístupnosti měst - městských center pro dopravu.

Studie zkoumá, kde všude a jak je přístup omezen, a zároveň je zde vypíchnuto několik měst, u kterých byly hodnoceny přínosy i negativa a náklady jednotlivých variant.

Upozorňujeme, že dokument je v celkové velikosti 9MB a je v anglickém jazyce.

Studie regulace dopravy ve městech

zpět ...