Doplnění k anketě: Nepřizpůsobiví cestující v MHD

5. 1. 2015

V předchozí anketě, která probíhala v měsících září – říjen 2014 na webu PMDP, jsme Vám položili otázku, jak se zachováte, pokud v prostředku MHD vidíte cestujícího, který viditelně obtěžuje ostatní, ať už svou hlučností, opilostí či zápachem. Na výběr bylo celkem šest variant odpovědí:

  • raději vystoupím
  • napomenu jej
  • nahlas nadávám
  • upozorním řidiče
  • nevšímám si jej
  • nevšímám si jej a pak si stěžuji na PMDP

Celkem jsme obdrželi 625 odpovědí, z nichž necelých 49 % patřilo možnosti „raději vystoupím“. „Nevšímám si jej“ byla druhá nejčastěji označená odpověď, a to s 35 %.

Skutečně správnou odpověď, jak je nejlepší se v takovém případě zachovat, uvedlo jen 7 % hlasujících. V případě, že mi takový cestující znepříjemňuje cestu a rozhodnu se proti tomu něco dělat, je správná a nejlepší varianta upozornit řidiče/řidičku vozu, který je oprávněn buď takového cestujícího vyloučit z přepravy anebo přivolat městskou policii.

Uvedeno je to i v Smluvních přepravních podmínkách, které jsou ke stažení a jsou platné při přepravě v tramvajích, trolejbusech a autobusech PMDP.

 

Výše uvedené problematiky se týká Článek 6  - Vztahy mezi dopravcem a cestujícím, bod č. 4:

Cestující mohou být z přepravy vyloučeni pověřenou osobou zejména v případech, kdy:

a) Přes upozornění pověřenou osobou porušují její pokyny a příkazy a dále porušují ustanovení  Smluvních přepravních podmínek   nebo Přepravního řádu;
b) ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžují;
c) nemají platný jízdní doklad;
d) ohrožují bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících;
e) znečišťují nebo poškozují vozidlo včetně jeho součástí a příslušenství;
f)  ve vozidle prodlévají  oblečeni ve znečištěném či zapáchajícím oděvu.

PMDP se dlouhodobě aktivně snaží o zlepšení kvality, bezpečnosti a čistoty a obecně o zkvalitnění prostředí ve vozech MHD. Akutní problémy s nepřizpůsobivými a obtěžujícími cestujícími ale umíme řešit, pouze když o nich víme.

Děkujeme všem všímavým cestujícím za spolupráci.

Celé znění ankety

zpět ...