25. 11. 2015

PMDP, a.s., ve spolupráci s Letkovem připravily nové předplatné pro linky MHD obsluhující tuto obec. Nové předplatné platí výhradně na linkách PMDP (linky č. 12 a N11). Nosičem předplatného je Plzeňská karta.

Ceník:

Předplatné Plnocenné Zlevněné
31 dnů (měsíční) 200 Kč 100 Kč
365 dnů (roční) 1 760 Kč 880 Kč

Pozn.: Jízdné má volitelný počátek platnosti.

Předplatné platí pouze na území obce Letkov a v úseku mezi hraniční zastávkou zón 001 Plzeň/071 Tymákov a obcí Letkov. Hraniční zastávkou se rozumí pro linku č. 12 zastávka "K Bukové", pro linku N11 zastávka "Mrakodrap".

Předplatné lze nabít stejným způsobem jako jiné předplatné kupony, tedy na prodejních místech PMDP, v bankomatech České spořitelny nebo na e-shopu Plzeňské karty.

Pro přepravu na dotčených linkách PMDP (č. 12 a N11) nadále platí také tarif IDP a jednotlivé jízdné PMDP pro zónu „V“.

NÁROK NA ZLEVNĚNÉ PŘEDPLATNÉ JÍZDNÉ

a) děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let)

b) žáci a studenti všech škol do věku 26 let plnící povinnou školní docházku nebo se soustavně připravující na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia, kteří doložili potvrzení o studiu na tiskopisu PMDP (dle Smluvních přepravních podmínek)

c) občané ČR do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

pmdp_predplatne_Letkov


Nabídka jízdného může být dočasně omezena dle podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách.

zpět ...