22. 7. 2015

Projekt Zelené město, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů, podporuje společnost Čistá Plzeň, jejímž úkolem je zabezpečit svoz komunálního odpadu ve městě Plzni.

Společnost Čistá Plzeň se snaží svojí poctivou a odpovědnou každodenní prací přispět k čistotě a pořádku v našem městě. Veškerou svojí činností dokazuje, že si váží přírody, chová se k ní ohleduplně a s respektem. Svoji práci chápe jako službu komunitě, ve které žijeme.

Více informací o společnosti Čistá Plzeň naleznete na stránkách www.cistaplzen.cz.

zpět ...