Zahájení pilotního provozu odbavení pomocí bezkontaktní bankovní karty

29. 4. 2015

20. dubna byl zahájen pilotní provoz odbavení prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty ve vozech PMDP. Do konce června letošního roku budou postupně všechny vozy PMDP vybaveny vždy jedním zařízením (Cardmanem), který umožní nákup jízdenky _DSC4990pomocí bezkontaktní bankovní karty nebo Plzeňské karty. Tyto Cardmany jsou označeny symbolem pro bezkontaktní platby a zároveň je na nich umístěn jednoduchý návod pro použití.

Nákup jízdenky prostřednictvím bankovní karty se neliší od běžného odbavení prostřednictvím Plzeňské karty. Cestující si zvolí druh jízdného a na výzvu zařízení přiloží bankovní kartu k označenému místu. Následně je mu vytištěna jízdenka.

Nákup jízdenky můžete realizovat libovolnou BEZKONTAKTNÍ BANKOVNÍ KARTOU.

Zapojte se do pilotního provozu i vy!

Cílem pilotního projektu je ověřit řešení v reálném provozu. K dnešnímu dni je nový odbavovací systém nainstalován ve 40 autobusech. Budeme velice rádi, když otestujete toto unikátního řešení a vyzkoušíte nákup jízdenky pomocí bezkontaktní bankovní karty. Pokud v průběhu odbavení naleznete místa nebo situace, jež by bylo dobré z Vašeho pohledu zlepšit, neváhejte nás kontaktovat.

Své podněty můžete zasílat na adresu pmdp@pmdp.cz nebo prostřednictvím standardních formulářů na našich webových stránkách. Velmi nám pomůže, pokud uvedete i detailní informace  - datum, čas, číslo vozu, linka, popis situace. Za spolupráci všem našim cestujícím děkujeme.

20150717_DPA_cardman12Důležité informace

  • Vzhledem k tomu, že zúčtování za nakoupené jízdenky probíhá jednou za 3 dny (přesně 3 dny po nákupu první jízdenky), je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího „předautorizována“ (zablokována) částka ve výši 150 Kč. Tato částka není z účtu cestujícího odečtena!  Po řádném zúčtování jízdenek za 3 dny proběhne uzavření předautorizace a faktické odečtení částky POUZE za zakoupené jízdenky.
  • Pokud má cestující uloženou Plzeňskou kartu a bezkontaktní bankovní kartu u sebe, není vhodné přikládat ke Cardmanu celou peněženku. Přístroj musí dostat jednoznačnou informaci, se kterou kartou má pracovat. Pokud k tomu nedojde, může se stát, že pro transakci použije jinou kartu,  než cestující zamýšlel.
  • Cardman pro odbavení bezkontaktní bankovní kartou pracuje samozřejmě i s Plzeňskou kartou, Plzeňskou jízdenkou nebo Plzeňskou mini.

 

Informace o projektu úhrady jízdného prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty:

Inspirací pro řešení použité v Plzni byl systém odbavení ve veřejné dopravě v Londýně.

Jedná se o rozsáhlý projekt, do kterého je zapojeno několik společností: PMDP, MasterCard, ČSOB, Wincor Nixdorf a Mikroelektronika.

Součástí řešení je i vývoj nových a unikátních podpůrných systémů, které jsou nezbytné pro zajištění akceptace bankovní karty ve veřejné dopravě.

 

 

 

zpět ...