22. 6. 2016

V lednu 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 20 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP); specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Tato výzva podporuje mimo jiné i aktivity v nákupu bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Uvedený dotační program umožňuje podání žádosti na nákupy bezemisních a nízkoemisních vozidel realizovaných od 01. 01. 2014 do 31. 10. 2018.

PMDP, a.s., v současné době připravují podání žádosti o podporu na spolufinancování z této výzvy na nákup 12 ks nových 12metrových nízkopodlažních (bezbariérových) trolejbusů bez alternativního zdroje energie. Část dodávky v počtu 4 ks trolejbusů byla již realizována v 12/2015 a dalších 8 ks trolejbusů se plánuje dodat od září do prosince 2016.

Nově zakoupené trolejbusy budou sloužit k obnově stávajícího vozového parku. V současné době jezdí po ulicích města Plzně už jen 14 trolejbusů starších 15 let.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

zpět ...