Bankomat České spořitelny na Denisově nábřeží bude přemístěn

15. 9. 2017

V pondělí 2. 10. 2017 došlo k odpojení a následnému převozu bankomatu České spořitelny z Denisovo nábřeží na Klatovskou třídu, tedy k druhému Zákaznickému centru PMDP.

Bankomat ČS na Denisově nábřeží

zpět ...