2. 1. 2017

Vážení držitelé Plzeňské karty,

společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jakožto vydavatel Plzeňské karty a elektronických peněz dle Obecných obchodních podmínek pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém odbavovacím systému společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s./Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického peněžního prostředku (dále jen „nové Obchodní podmínky“), si Vás tímto dovoluje informovat, že:

Počínaje dnem 2. 1. 2017 dochází ke změně telefonního čísla Infolinky, prostřednictvím které může držitel komunikovat s vydavatelem Plzeňské karty.

Nové telefonní číslo Infolinky pro komunikaci je ode dne 2. 1. 2017:

371 655 600

Na tomto telefonním čísle lze také nahlásit ztrátu či odcizení Plzeňské karty a získávat další informace dle Obchodních podmínek.

Nadále platí Obecné obchodní podmínky pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém odbavovacím systému společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s./Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického peněžního prostředku účinné od 1. 1. 2016.

zpět ...