15. 4. 2019

V medializované kauze se studentkou Kateřinou, kdy si cestující označila jízdní doklad v označovači až po zahájení přepravní kontroly, Okresní soud Plzeň – sever v pátek 12. 4. 2019 potvrdil, že cestující jsou povinni označovat si jízdenku bezprostředně po nástupu do vozu, a rozsudkem uložil žalované uhradit přirážku k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu. V rámci dokazování soudce vyslechl jak žalovanou, tak i revizora dopravních podniků, avšak rozhodující byl audiozáznam pořízený během přepravní kontroly. Z něj bylo patrné, že si cestující bez zjevného důvodu označila jízdenku až po více než 20 vteřinách po zavření dveří, což není v souladu se Smluvními přepravními podmínkami.

Základní pravidla pro odbavení:

1) Nastupovat s připraveným jízdním dokladem/Plzeňskou či bankovní kartou.

2) Neprodleně, tedy ihned po nástupu jízdenku označit/zakoupit u nejbližšího označovače/terminálu.

3) Vyvarovat se všeho, co nesouvisí s bezprostředním odbavením (sednout si, telefonovat, nasazovat sluchátka apod.).

 

zpět ...