9. 1. 2019

el auta logo1   el auta logo2

Veřejná doprava v Plzni patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě - dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami. Plzeňské městské dopravní podniky považují ohleduplnost k životnímu prostředí za svou prioritu.

Ekonomická rovnováha, zachování životního prostředí a ochrana přírody v podobě podpory využívání potencionálu obnovitelných zdrojů jsou nezbytným předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj celé společnosti a jsou součástí strategie a cílů naší společnosti.

Počínaje rokem 2019 rozšiřuje naše společnost svou dopravní flotilu o první čtyři elektromobilní vozidla.

Projekt nákupu dvojice osobních vozů Nissan Leaf a dvou užitkových vozidel Nissan e-NV200 a kvarteta wallboxů (profesionálních inteligentních dobíjecích stanic) je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Tento projekt je zaměřen na podporu využívání vozidel na alternativní pohon s cílem přispět ke snížení emisí škodlivých látek z dopravy. Vítězem výběrového řízení veřejné zakázky a dodavatelem všech vozidel se stala společnosti ČEZ Esco, a.s. Vozidla byla naší společnosti předána dne 3. 1. 2019 ve vozovně na Slovanech.

Elektroauta2   elektroauta1

V první fázi zavedení elektromobilů budou dvě užitková vozidla využita pro specialisty střediska Doprava v klidu, kteří zajišťují rozvoz tzv. botiček instalovaných na vozidla parkující v rozporu s dopravními předpisy, jedno osobní vozidlo bude využíváno jako dispečerské a poslední ze čtyř vozidel bude sloužit pro potřeby zajišťování údržby a oprav veřejného osvětlení. Budou tak nahrazena vozidla se spalovacím motorem, která nejsou příliš vhodná pro krátké jízdy po městě. Naše společnost se tímto pilotním projektem rozhodla řešit takový provoz právě elektromobily.

Postupnou náhradou určitého počtu vozidel s konvenčním motorem chceme i v budoucnu využívat ekologicky šetrná vozidla, která neznečišťují ovzduší, nezatěžují obyvatele hlukem a snižují spotřebu přírodních zdrojů.

 

 

zpět ...