Integrované jízdné od 1. 7. 2020 – co se změní?

1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 začíná platit nový tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který sjednocuje slevové kategorie ve vnějších zónách a zavádí výraznou novinku – jednotlivé integrované jízdné. Pro cestující na předplatné (s výjimkou bezplatných tarifů) se nic nemění. Nově již nebudou moci senioři nad 70 let a držitelé alespoň Zlaté Janského plakety cestovat ve vnějších zónách bezplatně. Jaké změny tedy nový tarif IDPK přináší našim cestujícím?

S jednou jízdenkou lze v rámci její časové a zónové platnosti cestovat s kterýmkoliv dopravcem

Pokud si zakoupíte integrovanou jízdenku na vnitřní zónu Plzeň nebo na vnější zóny, které obsluhují vozy PMDP, můžete na ni cestovat MHD, linkovými autobusy i vlakem.

Na každou příslušnou zónu (v případě kombinace 2 více zón) má cestující 30 minut, takže v případě nákupu jízdenky např. na 2 vnější zóny a 1 vnitřní se v těchto zónách může pohybovat celkem 90 minut.

Jízdenka do vnější zóny zakoupená v terminálu ve voze nebo v mobilní aplikaci má platnost 60 minut a lze s ní cestovat ve všech vnějších zónách sousedících s vnitřní zónou Plzeň (021, 041, 042, 071, 061, 081, 101 a 121).
 

Jaké jízdenky jsou integrované?

Integrované jsou jízdenky na vnitřní zónu Plzeň s platností 30 a 60 minut a všechny jízdenky do vnějších zón zakoupené v terminálu ve voze nebo v mobilní aplikaci.

Integrované jsou také jízdenky zakoupené u ostatních dopravců – v linkových autobusech a ve vlacích.

Jednoduše je poznáte dle toho, že obsahují QR kód (viz následující obrázek jízdenky).

Integrovaná jízdenka - obsahuje QR kód
 

Jaké jízdenky nejsou integrované?

Integrované nejsou papírové nepřestupní jízdenky (na vnitřní zónu Plzeň i do vnějších zón), SMS jízdenky, jízdenky z terminálu s platností 3 hodiny a 24 hodin.
 

Úprava systému slev ve vnějších zónách

Ve vnějších zónách nově platí tarif Plzeňského kraje, který pro cestující zavádí nové slevy a upravuje některé stávající.

Zrušení některých slev dosud platných v zóně „V“

Osoba starší 15 let doprovázející dítě do 6 let nově nebude mít ve vnější zóně žádnou slevu.

Držitel Plzeňské karty, který má alespoň Zlatou Janského plaketu, nově bude mít ve vnější zóně 50% slevu na jednotlivé jízdné a předplatné.

Držitel Plzeňské karty, který dosáhl věku alespoň 70 let, nově bude mít ve vnější zóně 75% slevu na jednotlivé jízdné a předplatné.

Nárok na slevu 50% z jízdného (jednotlivého i předplatného) v zóně „V“ mají:

 • Starobní a invalidní důchodce III. stupně do 65 let s PK
 • Mateřská/rodičovská s PK
 • Dárce krve s PK – alespoň Zlatá Janského plaketa
 • Válečný veterán s PK
 • Rodič/poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče a obdobném zařízení

Nárok na slevu 75% z jízdného (jednotlivého i předplatného) v zóně „V“ mají:

 • Senior nad 65 let (stačí prokázat věk např. OP)
 • Student 18 – 26 let (musí prokázat, že je student)
 • Mládež 15 – 18 let (stačí prokázat věk)
 • Děti 6 – 15 let (stačí prokázat věk)
 • ZTP a ZTP/P
   

Informace pro cestující

Na každém terminálu si může cestující před nákupem jízdenky ověřit, zda spadá do dané slevové kategorie. Veškeré informace naleznete níže (Přehled jízdného v CDM).

Tarif_0520_A4_sirka

 

Od 1. 7. 2020 není možné zakoupit SMS jízdenky do vnějších zón, pro vnitřní zónu P zůstávají nadále ve dvou variantách na 35 minut a 24 hodin.

zpět ...