18. 6. 2010


Evropský den bez aut 2005 v Plzni

22. září se město Plzeň již podruhé připojí k Evropskému dni bez aut (EDBA). Tento projekt se koná ve stovkách měst Evropské unie. Hlavním posláním EDBA je přiblížit obyvatelům města výhody a možnosti alternativní městské dopravy proti automobilové (MHD, veřejné dopravy silniční i železniční, cyklistiky a chůze), povzbudit zdravý životní styl a zlepšit vnímání a vztah občanů ke svému městu, zejména v oblasti dopravy a životního prostředí.
Město Plzeň pod názvem „Do práce, do školy – bez auta“ připravilo pro občany bohatý program především poznávacího charakteru s cílem upozornit na problematiku automobilové dopravy v centru města.

Odbor životního prostředí MMP navázal spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s., které zajistily reklamní a mediální prezentaci akce. PMDP, a.s. zároveň poskytly významnou část reklamních ploch na dopravních prostředcích nejen pro prezentaci celé akce, ale i pro výstavu výtvarných prací žáků plzeňských základních škol, kteří měli možnost do konce školního roku výtvarně zpracovat témata související právě s dopravou.

Plánovaný program je zaměřen především na děti a začíná v neděli 18. 9. 2005 dopoledne, kdy proběhne na náměstí Republiky velká dětská cyklistická akce Michelin Junior Bike, cyklistické setkání dětí ve věku 4 – 11 let. Smyslem akce je upozornit na nezbytnost nošení cyklistické helmy při jízdě na kole a dodržování pravidel silničního provozu. Společnost Michelin věnuje každému přihlášenému účastníkovi zdarma cyklistickou helmu. Od pondělí 19. 9. do středy 21. 9. budou probíhat doprovodné akce ve spolupráci s Městskou policií a BESIP, která se bude věnovat žákům z plzeňských základních škol. Ve čtvrtek 22. 9. pak bude uzavřena silnice před Masarykovo školou na Jiráskovo náměstí a dětem bude vytvořen prostor pro akci s názvem „Malování na ulici“. Paralelně bude probíhat v Bolevecké ZŠ ekologická hra „Město bez emisí“, kterou v rámci EDBA organizuje Britská rada. V odpoledních hodinách téhož dne je připravena pro veřejnost cykloprohlídka města a turistický pochod, který bude startovat v 17.00 od plzeňské radnice.


Vyvrcholení Evropského dne bez aut je plánováno na 22.9. 2005, kdy je připraven pro všechny obyvatele a návštěvníky Plzně provoz městské hromadné dopravy zdarma. Tuto akci, jejímž cílem je nabídnutí alternativního způsobu dopravy ve městě a přímé oslovení nejen řidičů, podpořily kromě Plzeňských městských dopravník podniků a.s. také městské obvody města Plzně.

 

 


Pojízdná výstava

K příležitosti konání akce Evropský den bez aut 2005 byla vyhlášena výtvarná soutěž na základních školách v Plzni. Byla zadána 2 témata:

• „Jak se přepravovali naši předkové“
• „Můj nejoblíbenější dopravní prostředek“

Soutěže se zúčastnili výtvarníci ze sedmi plzeňských škol:

21. ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň
Masarykova ZŠ, Jiráskovo náměstí 10, Plzeň
Bolevecká ZŠ, náměstí Odboje 18, Plzeň
3. ZŠ, Tylova 15, Plzeň
17. ZŠ, Malická 1, Plzeň
22. ZŠ, Na Dlouhých 49, Plzeň
12. ZŠ, Částkova 16, Plzeň

Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií (1. a 2. stupeň) a všichni výherci budou odměněni zajímavými cenami od města Plzně a Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Všechna díla z výstavy jsou k vidění ve vozech MHD.

Výherci:
1. stupeň:
1. místo – Nikola Levová, 1. třída, Masarykova ZŠ
2. místo – Aneta Dortová, 3. třída, 21. ZŠ
3. místo – Adam Kollarčík, 3. třída, 21. ZŠ
2. stupeň:
1. místo – Patricie Bezděková, 6. třída, 3. ZŠ
2. místo – Štěpán Esterle, 8. třída, Masarykova ZŠ
3. místo – Barbora Šůhová, 7. třída, Bolevecká ZŠ
4.
Speciální cenu Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně získal:
Pavel Klail, 4. třída, 21 ZŠ.

Speciální cenu Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. získala: Kateřina Šamanová, 6. třída, 12. ZŠ.

 

zpět ...