18. 6. 2010

Informace o plánovaných opravách PMDP, a.s.

PMDP, a.s. upozorňují veřejnost na průběh několika oprav kolejových svršků, které je v tuto chvíli nezbytně nutné provést, a které se mohou negativně dotknout pohodlí občanů města Plzně.
Nejrozsáhlejší akcí je rekonstrukce stávajících kolejových svršků na trati U Zvonu. Tato oprava byla naplánována vzhledem k tomu, že pravidelné profylaktické prohlídky ukázaly nutnost výměny části kolejí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost tramvajového provozu. Z důvodu značného dopravního vytížení tohoto úseku lze v průběhu dne bez vlivu na plynulost tramvajového provozu a ostatní dopravy realizovat jen část prací. Určitou část prací je nutné provádět v noci tak, jak tomu bylo i z 20.4. na 21.4.2005. Obyvatelům trvale žijícím v této lokalitě se omlouváme a žádáme je o pochopení a toleranci, neboť je čeká obdobně nepříjemná noc ještě z 27.4. na 28.4.2005.

Provedení uvedených prací je naléhavé a je součástí servisu zajišťovaného PMDP, a.s.
Do konce června nás ještě čekají nejméně dvě akce. Jednou z nich je řešení havarijní situace na křižovatce Karlovarská x Lidická, kde bude ve dnech 25.4. – 28.4.2005 probíhat rekonstrukce tramvajového přejezdu a i zde je nutné počítat s prováděním určitých prací v nočních hodinách. Druhou akcí je plánovaná oprava tramvajové točky na Skvrňanech.

Veškeré opravy či rekonstrukce, které ovlivní plynulost provozu, způsobí výluku v dané lokalitě nebo se budou částečně odehrávat v nočních hodinách, budeme zveřejňovat na našich internetových stránkách www.pmdp.cz a budou průběžně předávány i veřejným sdělovacím prostředkům.
Samozřejmě nad rámec plánovaných akcí se může v provozu objevit i situace havarijní, kterou však není možné dát veřejnosti předem na vědomí, neboť reakce v takových případech musí být okamžitá, aby bylo dosaženo našeho hlavního a zásadního cíle dodržení bezpečnosti dopravy.
Ještě jednou děkujeme za pochopení.

 

zpět ...