23. 1. 2012

Plzeňské městské dopravní podniky zavádějí pro cestující městskou hromadnou dopravou nový produkt - Plzeňskou jízdenku. Občané a návštěvníci Plzně, kteří si dosud nepořídili Plzeňskou kartu, tak budou moci využívat přestupní jízdné, které v Plzni pro držitele Plzeňské karty platí již od počátku letošního roku. Plzeňská jízdenka je nedílnou součástí projektu Plzeňská karta, který přinesl do hromadné dopravy ve městě i do celého systému integrované dopravy řadu výhod.

Moderní odbavovací systém MHD nabízí komfort v podobě přestupní jízdenky, kterou si cestující mohou zakoupit prostřednictvím samoobslužných terminálů přímo ve vozidlech MHD. K tomuto účelu je určena i Plzeňská jízdenka, jejíž další výhodou je skutečnost, že ji lze stejně jako Plzeňskou kartu opakovaně dobíjet až do výše 4 500,- Kč.

Ke všem cestám městem tak nyní bude stačit jediná karta.

Plzeňská jízdenka má podobu vycházející z designu Plzeňské karty. Je anonymní, tedy bez identifikace a fotografie jejího držitele. K dostání bude u vybraných smluvních prodejců PMDP, jejichž prodejní místa budou označena výraznou samolepkou. V řadě případů jde o stávající prodejní partnery PMDP, u kterých jsou cestující již dnes zvyklí nakupovat papírové nepřestupní jízdenky. Tato distribuční síť bude navíc rozšířena o vybrané a označené hotely, nádraží, čerpací stanice a informační centra a to nejen v Plzni.

Prodej Plzeňské jízdenky byl zahájen v souvislosti s 9. mezinárodní turistickou olympiádou, v předstihu již 25. 7. 2005 v plzeňském informačním centru a informačních stáncích turistické olympiády. Stálý prodej pak bude zahájen 1. 8. 2005 v běžné prodejní síti. Seznam všech prodejních a distribučních míst je zveřejněn na webových stránkách www.plzenskajizdenka.cz.

V Plzni dne 25. 7. 2005

Mgr. Michal Kraus, generální ředitel společnosti PMDP, a.s.


Fakta o produktu Plzeňská jízdenka

Plzeňská jízdenka je jednoúčelová přenosná čipová bezkontaktní karta systému Plzeňská karta.

Slouží výhradně jako elektronická peněženka pro zakoupení jízdenky ve vozech MHD.

Zakoupení této karty není podmíněno žádnými administrativními úkony.

V současné době jsou v prodeji dva druhy karet:
- Plzeňská jízdenka v ceně 300 Kč s elektronickou peněženkou přednabitou na hodnotu 200 Kč je distribuována ve stříbrné fólii se zeleným potiskem
- Plzeňská jízdenka v ceně 600 Kč s elektronickou peněženkou přednabitou na hodnotu 500 Kč je v prodeji ve stříbrné fólii s červeným potiskem

Elektronickou peněženku Plzeňské jízdenky je možno kdykoliv bezplatně dobít v prodejních místech PMDP až do maximální výše 4 500 Kč.

Plzeňská jízdenka umožňuje pohodlné cestování městem v prostředcích MHD s využitím veškerých tarifních výhod.

Ve každém voze MHD jsou umístěny nejméně dva samoobslužné prodejní terminály Cardman s dotykovou obrazovkou a jednoduchým intuitivním ovládáním, v nichž si nyní každý díky elektronické hotovosti Plzeňské jízdenky může zakoupit jízdenku podle vlastní volby v různých časových pásmech.

Cestujícím tak nyní zcela odpadají nepříjemné problémy s mincemi do automatů a s potřebou mít vždy při nástupu do vozu v zásobě předem zakoupenou jízdenku.

Plzeňská jízdenka je v prodeji nejen v prodejnách PMDP v Plzni, ale také ve vybraných informačních centrech, v označených prodejnách novin a tabáku, vybraných hotelích a dalších místech. Všechna prodejní místa jsou označena výrazným symbolem. Stávající prodejní síť Plzeňské jízdenky se bude postupně ještě rozšiřovat.

Podrobné informace o Plzeňské jízdence jsou uvedeny v prodejních místech PMDP, kde jsou zveřejněny i všechny potřebné informace o síti a vedení linek MHD v Plzni, informace o jízdních řádech, přehled platných tarifů a návod na obsluhu samoobslužného terminálu Cardman. Tyto informace jsou zveřejněny také na internetové adrese www.pmdp.cz, www.plzenskajizdenka.cz nebo www.plzenskakarta.cz . Na těchto internetových adresách je rovněž zveřejněn aktuální seznam prodejních míst.

V případě problémů s funkčností Plzeňské jízdenky je možno ji reklamovat na prodejních místech PMDP v souladu s platnými Podmínkami pro vydávání a používání Plzeňské jízdenky a Reklamačním řádem Plzeňské jízdenky, které jsou zveřejněny v prodejních místech a také na internetové adrese www.plzenskajizdenka.cz.

Seznam prodejců k 25.7.2005 – počet prodejců neustále roste a jejich aktuální seznam bude vždy k dispozici na internetu www.plzenskajizdenka.cz :
• Zákaznické centrum PMDP, a.s. – Hydro, Denisovo nábřeží 12, Plzeň
• Prodejna PMDP, a.s. – Tylova 12, Plzeň
• Prodejna PMDP, a.s. – Pražská 4, Plzeň
• Prodejna PMDP, a.s. – ZČU Bory (od 1.9. 2005), budova Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd, 1.patro, Plzeň
• Prodejna PMDP, a.s. – MÚ Nýřany, Klatovská 200/A, Plzeň
• Prodejna PMDP – Košutka, konečná linky č. 4, Plzeň
• Informační centrum města Plzně, Náměstí Republiky 41, Plzeň
• Informační centrum města Plzně – Hlavní nádraží ČD, Nádražní 9, Plzeň
• Zoologická a botanická zahrada – spodní vchod, Pod Vinicemi 9, Plzeň
• Zoologická a botanická zahrada – horní vchod, Vinice, Plzeň
• Ráj kuřáků, Americká 31, Plzeň
• Ráj kuřáků, Americká 33, Plzeň
• Ráj kuřáků – mapové centrum, Martinská 4, Plzeň
• Ráj kuřáků, Hlavní nádraží – spodní vestibul, Plzeň
• Ráj kuřáků, Hlavní nádraží – horní vestibul, Plzeň
• Tabák, Slovanská třída 8, Plzeň
• Stánek "Tabák", Sady Pětatřicátníků, Plzeň
• Tabák, Sušická 29, Plzeň
• Tabák, Slovanská 39, Plzeň
• Tabák – Knihy, Veleslavínova 32, Plzeň
• Tabák – Sportka, vestibul CAN, Plzeň
• Prodejna smíšeného zboží, Klatovská 202 (věznice Bory), Plzeň

zpět ...