Plzeňská karta ISIC

18. 6. 2010

Plzeň představuje unikátní produkt pro studenty

Od prvního září dochází k dalšímu rozšíření v nabídce projektu Plzeňská karta. Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zahájí od 1.9.2005 ve všech svých prodejnách nabídku nového produktu – Plzeňské karty ISIC.
Tato karta v sobě nese spojení výhod Plzeňské karty a mezinárodní studentské karty ISIC, která je určena pro učně i středoškolské a vysokoškolské studenty nejen v České republice, ale i ve více než 110 zemích světa. Ve spolupráci společností PMDP, a.s., jako provozovatele systému Plzeňská karta a GTS international, jako licencovaného vydavatele karet ISIC, tak v Plzni spojením Plzeňské karty a průkazu ISIC vznikl nástroj, který se stává prvním počinem svého druhu v celé střední a východní Evropě.
Tento krok naplňuje záměry Magistrátu města Plzně v rozvoji projektu Plzeňské karty, který byl uveden do provozu v květnu 2004, a zároveň odpovídá i dlouhodobé snaze města podporovat mladou generaci, budovat u ní pozitivní vztah k veřejné dopravě a současně zlepšovat podmínky pro její vzdělávání i volný čas.
S uvedením Plzeňské karty ISIC přistoupí PMDP, a.s. k další fázi využití potenciálu této nové karty – jak již bylo oznámeno dříve, záměrem je využít potenciál Plzeňské karty ISIC v pilotním projektu na středních školách. V rámci uvažovaného projektu získají zapojené školy Plzeňskou kartu ISIC designovanou tak, aby nad rámec svých běžných funkcí plnila i jednoznačnou vizuální identifikaci studenta konkrétní střední školy. Vedle toho karta může pro školu plnit řadu dalších funkcí
– řídit a kontrolovat vstupy do školy, přístupy do učeben, využití počítačových a jiných technologií školy nebo např. evidenci rezervací a výpůjček knih či kompletní správu stravování apod. Studentům pak samozřejmě přinese standardní balík slev či výhod mezinárodního průkazu ISIC, a to samozřejmě včetně komfortního přístupu k nabídce služeb plzeňské MHD a dalších funkcí městské čipové karty.

V Plzni dne 30. srpna 2005

ing. Miroslav Kalous
primátor města Plzně
předseda představenstva společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 

zpět ...