18. 6. 2010

Z rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně vysloveného na jeho jednání dne 23. 6. 2005 je správa projektu Městská čipová karta v Plzni (Plzeňská karta) s účinností od 1. 7. 2005 převedena z působnosti společnosti Plzeňský holding, a.s. (dále jen PH) do působnosti společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen PMDP). Tato společnost se tak stává vlastníkem výše zmíněného projektu a garantem jeho dalšího rozvoje ve smyslu záměrů Magistrátu města Plzně.

Z uvedeného rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že společnost PMDP se stává novým majitelem všech dosud i v budoucnosti v Plzni vydaných městských čipových karet a také vlastníkem a provozovatelem rezervačního serveru www.plzenskavstupenka.cz.

Zároveň s touto změnou pozbývají uvedeným dnem platnosti a účinnosti Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty, vydané v dubnu 2004 společností PH a vztahy mezi držitelem Plzeňské karty a vlastníkem projektu - vydavatelem karty nyní nově upravují Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty, které vydala společnost PMDP z titulu nového vlastníka projektu a současně vydavatele Plzeňské karty. Nově platné Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty zachovávají zcela shodná práva a povinnosti jak pro vydavatele, tak i pro držitele Plzeňské karty. Změny Podmínek pro vydávání a používání Plzeňské karty jsou pouze formálního charakteru, vyplývají z převodu projektu Městské čipové karty na nového vlastníka a garanta. Platné Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty jsou v plném znění zveřejněny ve všech prodejnách PMDP a také na internetových adresách www.plzenskakarta.cz, www.plzenskavstupenka.cz, ww.pmdp.cz a www.plzenskyholding.cz.

Na ostatních vztazích mezi vydavatelem a držitelem karty ani na obchodních podmínkách systému Plzeňská karta se převodem projektu na společnost PMDP z pohledu občana - držitele karty nic nemění. Všechny prodejny, služby i produkty zůstávají ve stejné platnosti a podobě jako doposud. Naopak – změny, které společnost PMDP pro držitele Plzeňské karty připravuje, by měly přispět k vyššímu komfortu i zřetelnějším výhodám a tím i k větší spokojenosti občanů a návštěvníků města. S některými novinkami již budeme moci plzeňskou veřejnost seznámit v průběhu nejbližších měsíců.

V Plzni dne 29. 6. 2005

Adolf Bláha
ředitel společnosti Plzeňský holding, a.s.

Ing. Václav Zikmund
člen představenstva společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 

zpět ...