18. 6. 2010

Více než 100 účastníků pracovního semináře eTown – čip ve městě, město v čipu se sešlo v úterý 19. dubna 2005 v malém sále KD Inwest, aby se seznámili s projekty využití čipových karet v oblasti městských služeb. Seminář připravil časopis eGovernment ve spolupráci se společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a záštitu nad ním převzal primátor města Plzně Ing. Miroslav Kalous.
Zájmu účastníků semináře, kteří zastupovali povětšinou města, obce a jejich dopravní podniky, se vedle vystoupení ing. Aleše Klíče, ředitele úseku Plzeňská karta PMDP, a.s., těšili i představitelé společností, jež se zabývají systémovou integrací informačních technologií. Své místo na semináři ovšem našli i odborníci z oblastí práva, daní a financí či marketingu, které jsou při realizaci podobných projektů stejně důležité, jako oblast technologií.
I když plzeňský primátor přivítal po ránu účastníky semináře se sloganem "Úsměv na rtu, dobrou kartu…", průběh jednodenního jednání byl spíše zaměřen na problémy a obtíže, spojené s podobnými projekty. Reakce všech přítomných dokazovaly, že setkání bylo pro ně přínosem, protože projekty podobné dosud ojedinělému plzeňskému se realizují nebo budou realizovat v nejbližší době v mnoha městech republiky. A protože šlo o skutečně pracovní setkání, svůj význam vedle praktických informací měly i vzájemné kontakty. „Zájem z celé republiky i ze Slovenska nás těší a dokazuje, že jdeme správnou cestou, protože brzy již Plzeň nebude jediným městem, které se k takto koncipovanému projektu odhodlalo,“ sdělil generální ředitel společnosti PMDP, a.s., Mgr. Michal Kraus.

 

zpět ...