Upozornění dlužníkům

25. 5. 2010

PMDP, a.s. mají za období let 1995 – 2002 cca 14 350 dlužníků (tzv. černé pasažéry) a za nimi 62 tisíc pohledávek v úhrnné hodnotě včetně příslušenství cca 49 mil. Kč. To je částka, která by dopravnímu podniku umožnila nakoupit např. 4 nové trolejbusy Tr24 s přídavným pohonem nebo 7 nízkopodlažních autobusů, apod.

Vzhledem k tomu, že vůle dlužníků k placení není na takové úrovni, abychom měli jistotu, že vymůžeme částku v maximální výši, rozhodli jsme se vydat veřejné oznámení a dát dlužníkům 5 pracovních dnů na to, aby uhradili svoje závazky. Termín začíná běžet od pondělního rána, tedy od 24.1.2005 a končí v pátek 28.1.2005 odpoledne. Pokud tak dlužníci neučiní, budeme postupovat formou exekuce, což znamená, že dlužná částka včetně příslušenství se navýší o odměnu advokáta a odměnu exekutora.
 

zpět ...