Certifikát managementu jakosti

18. 6. 2010

Kvalitní městská hromadná doprava v Plzni

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. dnes obdržely certifikát managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000. Audit provedla mezinárodní nezávislá nadace Det Norske Veritas poskytující služby v oblasti řízení rizik. Certifikát dnes z rukou ředitele pobočky pro Českou a Slovenskou republiku převzal předseda představenstva PMDP, a.s. ing. Miroslav Kalous.

„Zavést systém řízení jakosti ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2000 bylo strategickým rozhodnutím vedení společnosti z června roku 2005,“ vysvětluje předseda představenstva ing. Miroslav Kalous a dodává: „Zavedení systému řízení kvality je proces, jehož výstupem není pouze samotný certifikát, ale také efektivně fungující organizace. Certifikace systému řízení jakosti je pro partnery společnosti jasným signálem, že naše organizace je schopna dostát svým závazkům a poskytovat kvalitní služby.“

Systém řízení jakosti je v PMDP, a.s. uplatňován v činnostech, jako je pravidelná i nepravidelná veřejná doprava osob, kde jsou stanoveny standardy kvality např. pro zajištění informovanosti cestujících, vnitřní a vnější označení vozidel či odbavování cestujících. Dále je systém jakosti stanoven pro výstavbu a údržbu drážní cesty, opravy, údržbu a modernizace prostředků hromadné dopravy osob, zavádění a provozování elektronického kartového multifunkčního systému, prodej a realizace reklamy, provozování autoškoly, provozování nákladní dopravy a prodej pohonných hmot.

Pro to, aby proces implementace systému jakosti zahrnoval všechny potřebné kroky, bylo rozhodnuto o spolupráci s externí poradenskou firmou, která má s nastavením efektivního systému řízení a jeho následnou certifikací zkušenosti. Vybrána byla společnost XEOS spol. s r.o.

„V systému řízení jakosti byly skloubeny velké zkušenosti pracovníků poradenské firmy v oboru s moderními principy řízení. Klíčovým principem politiky jakosti PMDP, a.s. je získat trvalou spokojenost a důvěru zákazníků. Základním nástrojem na cestě k tomuto cíli jsou služby vysoké kvality“, informoval generální ředitel Mgr. Michal Kraus.

Prvním krokem při zavádění systému řízení jakosti byl sběr potřebných informací o společnosti, pracovnících a procesech potřebných pro nastavení a zavedení systému řízení jakosti. Předmětem identifikace klíčových procesů bylo i nastavení metrik, jimiž lze jednotlivé procesy měřit a řídit.
Následně společnost XEOS zpracovala dokumentaci systému řízení jakosti potřebné k certifikačnímu auditu, poté byla provedena realizace nezbytných změn jako např. úpravy v organizační struktuře, vydání nových směrnic a postupů.

Dne 20.11.2005 byl zahájen tzv. zkušební provoz systému řízení jakosti a v březnu 2006 byl vedením společnosti tento systém důsledně přezkoumán. Pro certifikační audit byla vybrána renomovaná společnost poskytující služby v oblasti řízení rizik Det Norske Veritas.

„Certifikační audit, který proběhl ve dnech 22.5 až 24.5.2006, prokázal, že implementovaný systém řízení jakosti je v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000. Proto jsme doporučili vydání certifikátu managementu jakosti s holandskou akreditací RvA,“ potvrdil Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D., ředitel pobočky společnosti DNV pro Českou a Slovenskou republiku.

zpět ...