18. 6. 2010

Provoz Česko-bavorského informačního centra jako ojedinělého počinu Plzeňského kraje budou od 1. července 2006 do konce roku smluvně zajišťovat Plzeňské městské dopravní podniky. Na svém zasedání to minulý týden na návrh náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Mgr. Olgy Kalčíkové schválila Rada Plzeňského kraje.
Nabídka PMDP byla vybrána jako nejlepší v rámci poptávkového řízení Plzeňského kraje. Informační centrum bude zprovozněno v objektu bývalé celnice na hraničním přechodu v Rozvadově. Kromě personálního zajištění provozu informačního centra budou PMDP poskytovat i poradenskou činnost zaměřenou na prezentaci a propagaci celého Plzeňského kraje. „Jsme rádi, že jsme tuto šanci dostali, znamená to pro nás i možnost získat cenné informace o provozování informačního centra v souvislosti s možným propojením na informační centra města Plzně, která PMDP od září přebírají a které nám umožní zajistit pro zákazníky komplexnější sortiment služeb“ vysvětluje předseda představenstva Ing. Kalous. Provozní doba by měla být pět dní v týdnu, od úterý do soboty, a to od 9 do 16 hod, v sobotu pak od 9 do 14 hod.
„Jedná se o krajské informační centrum, to znamená, že nabídka bude obsahovat informace za celý Plzeňský kraj, tak tomu ostatně bude i u městských informačních center“, upřesňuje Ing. Kalous.
V rámci práce Cestovní agentury PMDP jsme řadu míst v Plzeňském kraji zahrnuli do nabídky určené zejména pro prezentaci v zahraničí, ale také pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Tím bychom rádi přispěli k rozvoji podnikatelských a turistických aktivit regionu. Veškerá nabídka Cestovní agentury bude k dispozici na všech informačních centrech, která budou PMDP, a.s. provozovat. Zároveň chceme podpořit turistický ruch v Plzeňském kraji i nově zavedeným produktem turistické karty PilsenPassVisitor, která nabízí bonusový program u více než 55 partnerů v celém kraji.

 

zpět ...