18. 6. 2010

Kladný hospodářský výsledek Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Kladný hospodářský výsledek za rok 2005 dosáhly Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Ve srovnání s rokem 2004 je téměř o 2 miliony vyšší (*). Celkem 14 957 tisíc kilometrů vykazuje přepravní výkon, což je o 127 tisíc kilometrů více než v roce předchozím.
„Rok 2005 byl pro městské dopravní podniky úspěšný, a to i v oblasti získávání finančních zdrojů z dotačních titulů,“ konstatuje plzeňský primátor a zároveň předseda představenstva společnosti Miroslav Kalous. „Z fondů regionální soudržnosti (SROP) jsme obdrželi 66 milionů korun na modernizaci osmi tramvají T3 s vložením středního nízkopodlažního článku a na akusticko-vizuální systémy pro osoby se sníženou schopností orientace. Dalších 26 milionů korun získala společnost na vybudování systému samoobslužných zón pro obsluhu Plzeňské karty. A ze státních zdrojů jsme na obnovu vozového parku dostali 17 milionů korun,“ vypočítává primátor.
Vozový park rozšířily dopravní podniky o 4 dvanáctimetrové a jeden patnáctimetrový autobus, dva autobusy pro zájezdovou dopravu, 6 trolejbusů, z nichž čtyři jsou s přídavným pohonem. Podařilo se také zmodernizovat 2 tramvaje, 9 autobusů a 3 trolejbusy.
Rok 2005 přinesl důležité změny i v systému MHD. Zavedení přestupní jízdenky, Plzeňské jízdenky a v září Plzeňské ISIC karty. Od září se také realizuje instalace stravovacích systémů do všech základních škol a pokračovalo zavádění docházkových a přístupových systémů na bázi Plzeňské karty.
„Do konce roku 2005 bylo vydáno více než 140 tisíc Plzeňských karet. Je to nepochybný důkaz dobré funkčnosti celého projektu,“ uvedl Kalous.
Úspěšné by chtěly být Plzeňské městské dopravní podniky i v letošním roce. „Čeká nás zvyšování efektivity vlastní výroby a rozvoj dalších podnikatelských činností,“ říká generální ředitel Michal Kraus a pokračuje: „Na začátku roku jsme podali žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu ministerstva dopravy na realizaci trolejbusové tratě na Borská pole. Ještě do konce května nás čeká vypsání výběrového řízení na nájem deseti velkokapacitních autobusů, které by nám měly pomoci vyřešit neuspokojivou situaci v dopravě na Borská pole. Zásadním způsobem zvýší kapacitu linky. Připravujeme výběrové řízení na nákup dvanácti nízkopodlažních kloubových autobusů. Tři bychom měli získat v letošním roce, zbývající postupně v následujících třech letech.“
Vozový park plánují dopravní podniky rozšířit také o 4 nové trolejbusy s přídavným pohonem. V červnu je čeká převzetí dvou modernizovaných tramvají dotovaných z fondů EU a také uvedení nového produktu Plzeňská turistická karta.
Na konec letošního roku připravují instalaci prvních samoobslužných zón. Ty umožní držitelům Plzeňské karty nahrát si předplatný kupón pro MHD či IDP nebo dobití elektronické hotovosti do elektronické peněženky bezhotovostní úhradou z bankovní karty.
O úspěšném vkročení do roku 2006 vypovídají zatím slibně se vyvíjející externí výnosy společnosti. „Za první čtyři měsíce letošního roku činí 55 milionů korun. To je zhruba o 12,5 milionu korun více oproti stejnému období loňského roku,“ potvrzuje Miroslav Kalous (**).

(*) hospodářský výsledek v roce 2005 /po zdanění/: 15 845 tis. Kč,
hospodářský výsledek v roce 2004 /po zdanění/: 13 867 tis. Kč

(**) jedná se o externí opravy pro DP Pardubice a Pars nova za cca 15 112 tis. Kč; reklama za 4 511 tis. Kč; tržby a dotace z nepravidelné dopravy cca 7 374 tis. Kč; prodej nafty 2 201 tis. Kč; opravy najatého majetku pro SVS 4 303 tis. Kč; tržby ze zájezdové dopravy 1 590 tis. Kč; ostatní výnosy (přepravní kontrola, depozitní směnky, aktivace, kolky z pokut, nájemné apod.) v celkové částce 19 812 tis. Kč

 

Bližší informace: Ing. Miroslav Kalous, primátor, č. t. 724 602 811; Mgr. Michal Kraus, generální ředitel PMDP, a.s., č.t.: 378 037 575

 

zpět ...