Společná tisková konference PMDP, a.s. a ZČU v Plzni

18. 6. 2010


SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a Západočeské univerzity v Plzni
vydaná u příležitosti zahájení používání Plzeňské karty v knihovním systému ZČU

v Plzni 17. ledna 2006

Západočeská univerzita v Plzni a Plzeňské městské dopravní podniky podepsaly dnes smlouvu o spolupráci, jejímž výsledkem bude již od nového akademického roku 2006/2007 karta, která umožní spojení funkčnosti stávajících identifikačních karet (Plzeňské karty, univerzitní a mezinárodní studentské karty ISIC). V praxi to znamená, že držitelé této nové společné karty získají prostřednictvím jednoho průkazu přístup k doposud odděleným službám poskytovaných univerzitou a PMDP. Budoucí Plzeňská karta ZČU bude mít osobitý design, aby byla jednoznačně rozeznatelná už pouhým pohledem, jinak však půjde o standardní Plzeňskou kartu, případně Plzeňskou kartu ISIC se všemi jejich běžnými funkcemi. Na rozdíl od nich však bude tato Plzeňská karta ZČU umět komunikovat se všemi identifikačními a vstupními systémy v budovách univerzity, se stravovacím systémem menzy, s knihovním výpůjčním, rezervačním a katalogovým systémem, bude umět obsluhovat univerzitní tiskárny a kopírky a jistě i řadu dalších funkcí, které se v průběhu času ukáží jako potřebné. Taková cesta je výhodná jak pro univerzitu, tak pro PMDP, ale především pro samotné studenty.

Prvním hmatatelným výsledkem spolupráce je akceptování Plzeňské karty v knihovním systému ZČU. Každý, kdo vlastní Plzeňskou kartu nebo Plzeňskou kartu ISIC a není studentem ZČU, může díky tomuto projektu využívat všech služeb Univerzitní knihovny. Zájemci tak získávají možnost výpůjček z více než 350tisícového knihovního fondu, odborných časopisů a dalších specializovaných informačních zdrojů. Samozřejmostí je i dostupný internet, rešeršní služby, přístup do všech katalogů a rezervační služba, stejně jako webový přehled výpůjček. Za poplatek je dále možné využít také služeb tiskárny a kopírování. Ceny jsou stanoveny Knihovním řádem.
K získání přístupu ke všem těmto službám stačí při první návštěvě knihovny předložit svou Plzeňskou kartu nebo Plzeňskou kartu ISIC a platný průkaz totožnosti pro ověření údajů, podepsat Prohlášení uživatele, které je přílohou Knihovního řádu a zaplatit roční poplatek. Půjčovny a studovny ZČU jsou umístěny téměř ve všech budovách fakult ZČU:
- v Pedagogické fakultě na Klatovské třídě, ve Veleslavínově a v Jungmannově ulici
- v Právnické fakultě na Americké třídě
- ve Filozofické fakultě v Sedláčkově ulici
- v Ekonomické fakultě v Husově ulici
- a především v nové budově knihovny v areálu Bory.
Celkem je k dispozici 490 studijních míst. Výpůjční doba je 47 – 55 hodin týdně, čímž knihovna drží prvenství v Plzni.
Je dobře, že se podařilo zapojit Plzeňskou kartu právě v Univerzitní knihovně. Vždyť univerzita sama o sobě je symbolem vzdělanosti našeho města a regionu nejen u nás, ale i v zahraničí. Věřím, že toto spojení může přivést každého, kdo má svou Plzeňskou kartu,
k využívání rozsáhlého a bohatého zdroje informací“, poznamenal k novince primátor města Plzně a předseda představenstva PMDP, a.s., ing. Miroslav Kalous.

„Západočeská univerzita vítá tento první výsledek spolupráce mezi ZČU a městem Plzní v oblasti identifikačních karet. Zjednodušením přístupu k našemu informačnímu fondu chceme, v souladu se strategií ZČU, přispět k budování znalostní společnosti a posilování konkurenceschopnosti našeho regionu,“ komentuje zahájení této služby rektor ZČU doc. Josef Průša.

„Pro nás jako provozovatele systému Plzeňské karty je to první z významných kroků ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Věřím, že budou následovat i všechny další kroky, které jsme si vytyčili, protože máme nejen studentům, ale i univerzitě jako organizaci co nabídnout. Propojení obou systémů a jejich spojení s kartou ISIC je svým rozsahem jedinečné a jsem přesvědčen, že tak projekt PK významně kvalitativně posouvá“ dodává Mgr. Michal Kraus, generální ředitel PMDP, a.s.

Podrobnější informace o provozu Univerzitní knihovny a jejích výpůjčních míst lze najít na adresách www.knihovna.zcu.cz a www.plzenskakarta.cz, magazínu Kultura (příloha Plzeňského deníku) nebo na telefonním čísle 377 637 700.


Ing. Miroslav Kalous
primátor města Plzně a předseda představenstva PMDP, a.s.


Doc. Josef Průša
rektor ZČU


Mgr. Michal Kraus
generální ředitel PMDP, a.s.

 

zpět ...